Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 253/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy...
o podatku akcyzowym. Strona między innymi sprzedawała olej opałowy za pomocą odmierzacza paliw. W sprawie miało zatem miejsce zużycie oleju opałowego niezgodnie...

III SA/Po 252/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

(ust. 3 pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4...
ustawy o podatku akcyzowym. Strona między innymi sprzedawała olej opałowy za pomocą odmierzacza paliw. W sprawie miało zatem miejsce zużycie oleju opałowego niezgodnie...

III SA/Lu 426/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

2008 r., Organ ustalił, że skarżący wykorzystał olej opałowy 'Ekoterm' niezgodnie z przeznaczeniem. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń...
jest bardzo obszerny i potwierdza w sposób niebudzący wątpliwości, że w 2008 r. skarżący wykorzystał olej opałowy jako paliwo do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych...

III SA/Lu 431/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

stronie zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: [...] 2009 r., W trakcie tego postępowania ustalono, że skarżący wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie...
, że w [...] 2009 r. skarżący wykorzystał olej opałowy jako paliwo do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz pojazdów samochodowych w ilości 21 824 litrów...

III SA/Po 575/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-10

decyzją z dnia [...] grudnia 2014 r o określeniu zobowiązania podatkowego. Tym samym organ I instancji przyjął za udowodnioną tezę, że W. S. zużywał olej opałowy niezgodnie...
nie miała miejsca. Podkreślił, że prowadzi gospodarstwo rolne, a olej opałowy służy wyłącznie na cele prowadzonej przez niego działalności rolniczej do procesów grzewczych...

III SA/Lu 435/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: [...] 2009 r., W trakcie tego postępowania ustalono, że skarżący wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie...
z przeznaczeniem. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów osobowych. W w/w decyzji ostatecznej ustalono, że w listopadzie 2009 r...

III SA/Lu 432/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: [...] 2009 r., W trakcie tego postępowania ustalono, że skarżący wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie z przeznaczeniem...
. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów osobowych. W w/w decyzji ostatecznej ustalono, że w [...] 2009 r. ilość...

III SA/Lu 433/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące: [...] 2009 r., W trakcie tego postępowania ustalono, że skarżący wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie z przeznaczeniem...
. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów osobowych. W w/w decyzji ostatecznej ustalono, że w [...] 2009 r. ilość oleju...

III SA/Lu 434/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-20

wykorzystał olej opałowy '[...]' niezgodnie z przeznaczeniem. Olej został zużyty do napędu ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz samochodów osobowych...
, oferowanych na sprzedaż jako olej napędowy, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w L. po wszczęciu postępowania, decyzją z dnia [...] marca 2018 r. określił stronie...

III SA/Łd 782/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-07

działalność gospodarczą pod nazwą [...] w czerwcu, lipcu, wrześniu, listopadzie i grudniu 2013 r. wprowadził do obrotu na rynek krajowy olej napędowy niewiadomego pochodzenia...
, której przedmiotem był ten sam wyrób akcyzowy (olej napędowy) i ta sama jego ilość, od której następnie została określona kwota opłaty paliwowej do zapłaty. Okoliczność natomiast...