Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I SA/Op 105/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-27

w przypadku paliw typu węgiel, gaz ziemny, olej opałowy. Z dostępnej dokumentacji konkursowej, tj. Regulaminu konkursu i jego załączników nie wynika, w jaki sposób należy wyliczać...

I SA/Ke 281/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-06-08

opalanych gazem lub olejem opałowym. Celem stosowania wkładów kominkowych w paleniskach jest podniesienie ich sprawności cieplnej poprzez ograniczenie wyciągania powietrza...