Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

II SA/Rz 484/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-09-22

oleju opałowego na kwotę 26.637 zł po wygaśnięciu umowy dostawy, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odmowę wypłacenia nauczycielowi zasiłku...
dyscypliny finansów publicznych. I to zarówno podnoszona w motywach uchwały kwestia zakupu oleju opałowego - w tej sprawie Zarząd Powiatu nawet nie kierował stosownego...

I OSK 108/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

się zarzuty dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych. I to zarówno podnoszona w motywach uchwały kwestia zakupu oleju opałowego - w tej sprawie Zarząd Powiatu...

I OSK 237/07 - Wyrok NSA z 2007-07-26

egzaminu dojrzałości przedstawicielom organu prowadzącego szkołę. Inny zarzut dotyczył zakupu oleju opałowego dokonanego przez W. K. po wygaśnięciu umowy dostawy co stanowiło...

II SA/Rz 762/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-23

prowadzącego szkołę., Inny zarzut dotyczy dokonanego przez W. K. zakupu oleju opałowego dla szkoły, na kwotę 26 637 zł, którego dokonano już po wygaśnięciu umowy dostawy...