Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

I OSK 1718/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

[...]w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej wykazu budynków użyteczności publicznej posiadających instalację grzewczą z wykorzystaniem oleju opałowego...
. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wykazu budynków użyteczności publicznej posiadających instalację grzewczą z wykorzystaniem oleju opałowego, w terminie 14 dni...

IV SA/Po 571/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-26

o udostępnienie doręczenia kserokopii atestów doręczonych przy dostawach oleju opałowego przez Przedsiębiorstwo [...] J. K. jako Wykonawcę, w ramach umowy na dostawę...
lekkiego oleju opałowego do Zespołu Szkół w P. ., Decyzją z dnia [...] listopada 2016 roku nr [...] Dyrektor Zespołu Szkół w P. odmówił udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Wa 100/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-16

do informacji publicznej dotyczącej wykazu budynków użyteczności publicznej posiadających instalację grzewczą z wykorzystaniem oleju opałowego 1. zobowiązuje Wójta Gminy...
instalację grzewczą z wykorzystaniem oleju opałowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 2. zasądza od Wójta Gminy...

II SAB/Op 20/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-05-20

opłaty za media oraz podejmując czynności mające na celu podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie drzew z posesji. Zakupiła olej opałowy na zimę...

II SAB/Op 40/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-14

mające na celu podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie drzew z posesji. Zakupiła olej opałowy na zimę. Niestety, stan techniczny budynku...

II FSK 2135/14 - Wyrok NSA z 2016-09-01

, co do których nie ma wiedzy. Jedynie w sytuacji posiadania przez organ celny danych potwierdzających fakt wprowadzenia oleju opałowego na polski obszar celny, miałby on obowiązek wydać...