Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

VI SA/Wa 1302/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-19

nr [...] - załącznik 7,, - faktura nr [...] - załącznik 8,, - faktura nr [...] - załącznik 9,, - warunki techniczne [...] na olej opałowy ciężki [...]- załącznik 10,, - opis...
[...]. Określenie zawartości siarki nie stanowi pełnego ujawnia zestawu właściwości fizykochemicznych charakteryzujących ciężki olej opałowy wytworzony sposobem według spornego patentu...

VI SA/Wa 3452/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-28

% z tej całej masy, półprodukty spełniające wymogi do powstania nowego, wysokojakościowego, spełniającego wymagania rynkowe produktu o nazwie handlowej olej opałowy...
według patentu [...]. Określenie zawartości siarki nie stanowi pełnego ujawnienia zestawu właściwości fizykochemicznych charakteryzujących ciężki olej opałowy wytworzony...

VI SA/Wa 161/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary;, 35: zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem...
brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, materiały i przyrządy...

II GSK 2781/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary;, 35...
, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, materiały i przyrządy do składowania i transportu ww. towarów, organizowanie sieci sprzedaży, agencje...

VI SA/Wa 1650/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-13

słownego pod nazwą 'F.' z pierwszeństwem od dnia 27 października 1993 r. dla następujących towarów w kl. 4 - materiały pędne, oleje techniczne, smary, oleje opałowe, asfalty...
techniczne, smary, oleje opałowe, asfalty., Organ dokonując całościowej oceny zgłoszonego znaku zwrócił uwagę na proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów...

II GSK 904/12 - Wyrok NSA z 2013-10-30

[...] października 2008 r. R. S.A., wniosła o unieważnienie udzielonego jej patentu o numerze [...] na wynalazek pt. 'Sposób produkcji ciężkiego oleju opałowego'., Patent dotyczył...
sposobu produkcji ciężkiego oleju opałowego na bazie destylatów próżniowych. Wnioskodawca stwierdził, że ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia własnego patentu...

VI SA/Wa 883/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-23

płynne; benzyny silnikowe; oleje napędowe; oleje opałowe; oleje przemysłowe; oleje silnikowe; parafina; paliwa silnikowe; paliwa lotnicze; koks naftowy; ksyleny; smary (kl...
towarów i usług obejmujących: paliwa; gazy płynne; benzyny silnikowe; oleje napędowe; oleje opałowe; oleje przemysłowe; oleje silnikowe; parafina; paliwa silnikowe; paliwa...

VI SA/Wa 882/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-23

; gazy płynne; benzyny silnikowe; oleje napędowe; oleje opałowe; oleje przemysłowe; oleje silnikowe; parafina; paliwa silnikowe; paliwa lotnicze; koks naftowy; ksyleny; smary...
i usług obejmujących: paliwa: gazy płynne; benzyny silnikowe; oleje napędowe; oleje opałowe; oleje przemysłowe; oleje silnikowe; parafina; paliwa silnikowe; paliwa...

VI SA/Wa 442/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-09

, nagrody specjalne i wyróżnienia tak dla tak samego koncernu O., jak też dla wyrobów tej firmy ( olej napędowy, olej opałowy czy płyn do układów chłodzenia ) oraz świadczonych...

VI SA/Wa 256/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-09

jest przesuwnie i równolegle do osi palnika ciężkiego paliwa (olej opałowy),, 2) że elektrody iskrownika, którymi jest zakończona lanca zapalarki usytuowane są w strefie...
1   Następne >   2