Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

V SA/Wa 2316/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-14

napędowe, oleje opałowe i oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Zgodnie z wynikami badań przedmiotowy olej silnikowy spełnia wymagania uwagi dodatkowej 2 d) do działu 27...
informacją taryfową (WIT) nr [...] z [...] czerwca 2011r. wskazany olej silnikowy o nazwie handlowej '[...]' zaklasyfikował do kodu CN 2710 19 81, obejmującego z brzmienia...

I GSK 763/12 - Wyrok NSA z 2013-07-01

., nr [...], którą organ ten utrzymał w mocy wydaną przez Dyrektora Izby Celnej w W. wiążącą informację taryfową (WIT) nr [...] z dnia 22 czerwca 2011 r., wskazującą, że olej...
Celnej w B. P. potwierdziły skład produktu, który jest właściwy dla towaru deklarowanego jako olej silnikowy wysokiej klasy jakościowej i lepkościowej. Powyższy stan...

V SA/Wa 1671/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

metodzie ASTM D 86) lub dla których procent destylacji w 250 °C nie może być oznaczony tą metodą. Oleje ciężkie dzielą się dalej na oleje napędowe, oleje opałowe i oleje...
jest rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej, zgodnie z którym olej smarowy...

V SA/Wa 520/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-07

przepływającego powietrza zewnętrznego od -40°C do +30°C (nie zasilanego węglem, olejem opałowym lub gazem), zespołu wentylatorowego w postaci wentylatora z silnikiem osadzonym...