Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I SA/Sz 262/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-17

działalności gospodarczej przemieszczać będzie na terytorium kraju (Polska) olej napędowy przeznaczony na cele opałowe, zwany dalej 'olejem opałowym' (o zawartości siarki...
znakowania i barwienia wyrobów energetycznych). Olej opałowy spełniać będzie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie...

I FSK 1193/17 - Wyrok NSA z 2022-01-27

, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym art. 103 ust. 5a ustawy o VAT nie znajduje zastosowania, podczas gdy Sąd powinien był przyjąć, że olej opałowy jest 'paliwem...
nie podlega olej napędowy przeznaczony na cele opałowe., Spółka we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się z pytaniem: czy jako płatnik będący składem podatkowym...

V SA/Wa 930/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

dostawy paliw żeglugowych na statek morski w polskim porcie realizowanej na rachunek zagranicznego tradera, który nabywa oleje napędowe i/lub opałowe na cele żeglugowe na rzecz...
, oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81, oleje napędowe lub oleje opałowe - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust...

V SA/Wa 835/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

i zużywa m.in. olej klasyfikowany do kodu CN 2710 19 47. Olej ten wykorzystywany jest jako paliwo pomocnicze w kotłach parowych, znajdujących się w elektrociepłowniach...
(głównie na cele grzewcze centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej)., Wnioskodawca zamierza nabywać olej wykorzystywany w kotłach parowych jako wyrób w całości...

II SA/Wa 2912/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-20

nielegalnych wyrobów akcyzowych, nielegalnych fabryk odbarwiających olej opałowy, konwojach wyrobów akcyzowych przeznaczonych do zniszczenia, konwoju nielegalnej linii...
z bronią, narażając życie i zdrowie uczestniczył w realizacjach związanych z likwidacją fabryk nielegalnych wyrobów akcyzowych, nielegalnych fabryk odbarwiających olej...

I SA/Sz 317/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-25

stricto w powyższym rozumieniu nie będzie olej napędowy, który spółka zamierza nabyć wewnątrzwspólnotowo, gdyż jak wynikało z wniosku o wydanie interpretacji nabyciu...
miał podlegać olej o kodzie CN 2710 19 47., Podkreślić należy, że ww. załącznik nr 2 nosi nazwę- 'Wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru...

V SA/Wa 2777/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-31

do paliw silnikowych i olejów opałowych (benzyn, olejów napędowych, olejów opałowych, biopaliw) oznaczonych według Scalonej Nomenklatury kodem 3811. Dodatki do olejów...
płynnego LPG,, - dodatek wielofunkcyjny przeznaczony do lekkiego oleju opałowego., Na gruncie ustawy o podatku akcyzowym wyroby oznaczone kodem CN 3811 zostały wymienione...

V SA/Wa 580/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-29

rozporządzenia wyłącznie w zakresie obowiązku załączania atestu do przesyłki oleju opałowego jako wymogu dla stosowania preferencyjnej stawki podatku na oleje opałowe przeznaczone...
do celów opałowych. Sąd uznał za prawidłowe stwierdzenie organu, że to treść postawionego we wniosku pytania oraz określonego w związku z nim stanowiska wskazuje...

I GSK 29/18 - Wyrok NSA z 2021-03-17

. Organ powołał się na ustalenia faktyczne uczynione w toku postępowań zakończonych tymi decyzjami. Podatnik posiadał w okresie objętym kontrolą olej napędowy niewiadomego...
podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem jest olej oraz ilości tego oleju, od których podatnik był zobowiązany zapłacić podatek akcyzowy. W sprawie...

I GSK 21/18 - Wyrok NSA z 2021-03-12

objętym kontrolą olej napędowy niewiadomego pochodzenia i dokonywał jego sprzedaży na terytorium kraju, od którego to oleju napędowego nie została opłacona akcyza...
postępowaniu w zakresie opłaty paliwowej konieczne jest uwzględnienie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem jest olej oraz ilości...
1   Następne >   2