Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I SA/Łd 69/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-25

od kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w C., iż w zbiorniku na olej opałowy pozostało 2600 1. oleju opałowego, który został wykorzystany do ogrzewania domu...
był składowany olej opałowy, wykorzystywany do ogrzewania budynków w okresie zimowym z początkiem 2009 r. Po przejęciu nieruchomości z oleju korzystał Powiatowy Dom Samopomocy w C...

II SA/Łd 1104/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-11

z lokalną kotłownią na olej opałowy, przyłączy oraz budynku gospodarczego., Decyzją z dnia [...] Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł., po wszczęciu postępowania z urzędu...
i nr 37/17, a polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z lokalną kotłownią na olej opałowy, przyłączy oraz budynku gospodarczego., Decyzja ta została wydana na podstawie...

II SA/Kr 850/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-27

25m x 4m, kortu tenisowego o wymiarach 15m x 30m, zbiornika na olej opałowy o pojemności 2000 l., przyłącza gazowego i towarzyszących urządzeń technicznych, na działkach...
4m, kortu tenisowego o wymiarach 15m x 30m, zbiornika na olej opałowy o pojemności 20001., przyłącza gazowego i towarzyszących urządzeń technicznych, której termin...

III SA/Wa 483/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-23

. zbiornik na olej opałowy - wartość według stanu na 1 stycznia 2011 r. - 4 380 zł;, 5. wiata śmietnikowa wartość według stanu na 1 stycznia 2011 r. - 5 320 zł;, 6. drogi - 27...
, według organu 2 880 zł;, c) zbiornik na olej opałowy - wartość rynkowa według podatnika: 0 zł, według organu 4 380 zł;, d) wiata śmietnikowa - wartość rynkowa według...

II SA/Kr 1390/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-28

, lekki olej opałowy i energię elektryczną, z zastosowaniem technologii zapewniających minimalne wskaźniki emisyjne gazów i pyłów do powietrza. W terenie PT3 (Terenie...
jako wariantu dopuszczonego do realizacji wariantu alternatywnego zakładającego zastosowanie palnika kruszywa zasilanego olejem opałowym lekkim, wskazanego w raporcie...

I SA/Łd 1503/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-30

nieruchomości o powierzchni 5.600 m2. Miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego wnioskodawców zamykają się kwotą ok. 694 zł (energia elektryczna, olej opałowy...
elektryczna, olej opałowy, telefon, internet, telewizja) nie uwzględniając wydatków na wywóz śmieci i nieczystości oraz zakup leków, biletów komunikacji miejskiej...

I SA/Łd 1500/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-30

nieruchomości o powierzchni 5.600 m2. Miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego wnioskodawców zamykają się kwotą ok. 694 zł (energia elektryczna, olej opałowy, telefon...
elektryczna, olej opałowy, telefon, internet, telewizja) nie uwzględniając wydatków na wywóz śmieci i nieczystości oraz zakup leków, biletów komunikacji miejskiej...

I SA/Łd 1499/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-30

nieruchomości o powierzchni 5.600 m2. Miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego wnioskodawców zamykają się kwotą ok. 694 zł (energia elektryczna, olej opałowy, telefon...
elektryczna, olej opałowy, telefon, internet, telewizja) nie uwzględniając wydatków na wywóz śmieci i nieczystości oraz zakup leków, biletów komunikacji miejskiej...

I SA/Łd 1497/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-30

nieruchomości o powierzchni 5.600 m2. Miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego wnioskodawców zamykają się kwotą ok. 694 zł (energia elektryczna, olej opałowy, telefon...
elektryczna, olej opałowy, telefon, internet, telewizja) nie uwzględniając wydatków na wywóz śmieci i nieczystości oraz zakup leków, biletów komunikacji miejskiej...

I SA/Łd 1496/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-30

nieruchomości o powierzchni 5.600 m2. Miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego wnioskodawców zamykają się kwotą ok. 694 zł (energia elektryczna, olej opałowy...
elektryczna, olej opałowy, telefon, internet, telewizja) nie uwzględniając wydatków na wywóz śmieci i nieczystości oraz zakup leków, biletów komunikacji miejskiej...
1   Następne >   +2   +5   +10   21