Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 130/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-12

, energia elektryczna 218,20zł, woda 55,00zł, olej opałowy 100,00zł, wywóz śmieci 15,00zł. Wnioskodawca nie korzysta z żadnych form pomocy społecznej. Pozostaje w separacji...

I SA/Bk 422/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-11-24

, z tytułu zakupu oleju opałowego 2.520,00 zł, za wywóz nieczystości w kwocie 152,00 zł kwartalnie, za energię elektryczną w kwocie 28,19 zł, za wodę w kwocie 20,00 zł...

I SA/Bk 125/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-07-13

węgla 604,00 zł, z tytułu zakupu oleju opałowego 2.520,00 zł, za wywóz nieczystości w kwocie 152,00 zł kwartalnie, za energię elektryczną w kwocie 28,19 zł, za wodę w kwocie...

III SA/Wr 45/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-24

i plebanii w wysokości [...] zł, zakupu oleju opałowego do funkcjonowania plebanii w wysokości [...] zł, zakupów niezbędnych do funkcjonowania parafii w wysokości [...] zł...