Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 2070/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

obiektów np. woda, olej opałowy, energia elektryczna, utylizacja odpadów, usługi weterynaryjne, dezynfekcja budynku itp.)., Mając powyższe na uwadze, Dyrektor OR...
., natomiast numer weterynaryjny został nadany B. W. [...] czerwca 2016 r.)., Ponadto wskazał, że P. P. i C. P. nie ponoszą samodzielnie kosztów energii elektrycznej, oleju...

V SA/Wa 927/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

działalności samodzielnej (posiadanie wspólnego numeru weterynaryjnego, wspólne ponoszenie kosztów związanych z użytkowaniem obiektów np. woda, olej opałowy, energia...
. P. i C. P. nie ponoszą samodzielnie kosztów energii elektrycznej, oleju opałowego, kosztów usług weterynaryjnych oraz kosztów dezynfekcji budynków. Zdaniem Dyrektora OR...

V SA/Wa 683/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

koszty zakupu materiałów opałowych. Jednocześnie nadesłała kserokopie dwóch polisolokat: jednej obejmującej sumę ubezpieczenia 20.736,89 zł i wysokość składki 20.556 zł...
5 ha, ale gospodarstwo to w całości prowadzi jej syn i to on ponosi koszty jego utrzymania (takie jak: zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, oleju...

V SA/Wa 683/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-22

ona ponosi koszty zakupu materiałów opałowych. Jednocześnie nadesłała kserokopie dwóch polisolokat: jednej obejmującej sumę ubezpieczenia ... zł i wysokość składki ... zł...
, ale gospodarstwo to w całości prowadzi jej syn i to on ponosi koszty jego utrzymania (takie jak: zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, oleju napędowego, koszty...