Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I SAB/Lu 7/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-14

postępowania miało związek z kolejno podejmowanymi przez organ czynnościami zmierzającymi do ustalenia czy zakupy znacznych ilości oleju opałowego związane...
wynikającego z art. 139 § 1 op i kolejno wyznaczonego, organ wyjaśnił koniecznością przeprowadzenia przez inny organ podatkowy kontroli u dostawcy oleju opałowego...

I SAB/Lu 12/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-07-14

, które mogłyby wyjaśnić powstałe wątpliwości odnośnie stanu faktycznego sprawy, w szczególności co do: celowości zakupów przez Spółkę oleju opałowego w bardzo dużych ilościach...
przez Spółkę z panem M. W. prowadzącym [...] z siedzibą K. ., Prowadzone postępowanie zmierzało do ustalenia rzetelności i zasadności zakupu oleju opałowego w wykazanych...

I SAB/Lu 20/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-14

przez spółkę oleju opałowego w bardzo dużych ilościach i wykazywania nieadekwatnie wysokich kosztów ogrzewania szklarni w stosunku do uzyskiwanego przychodu ze dokonywanych...
, których przeprowadzenie spowodowało powstanie uzasadnionych wątpliwości odnośnie rzetelności przeprowadzonych transakcji, w szczególności co do ilości i celowości nabycia oleju...

I FSK 473/16 - Wyrok NSA z 2017-12-06

wątpliwości co do rzetelności transakcji, zwłaszcza w zakresie wykazywania zlecenia pełnej obsługi dzierżawionych szklarni M. W. (G. O.), ilości i celowości nabycia oleju...
opałowego od K. S (P.) na ogrzewanie szklarni, przy nieadekwatnie wysokich kosztach z tego tytułu w stosunku do uzyskiwanego przychodu ze sprzedaży oraz rzetelności...