Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Sz 880/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-04

faktur nie mógł być wskazany w treści faktury olej napędowy a jedynie mieszanka paliwowa oleju opałowego, oleju smarowego, formowego i czyściwa do rdzy, gdyż tyko taką...
jako olej napędowy. W celu weryfikacji rzetelności i prawidłowości udokumentowanych transakcji, organ dokonał w toku prowadzonego postępowania szeregu czynności...

I SA/Ol 120/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-30

ze stawką oleju opałowego miał być dostarczony do podmiotów, którymi kierowali wyznaczeni przez liderów grup 'figuranci', w tym A.. Po odbarwieniu olej był rozwożony na stacje...
sprzedaży - 3.000 litrów oleju napędowego CN 27101941, PKWiU 19.20.26.0., Organ I instancji stwierdził, że olej napędowy kupiony na podstawie faktur, na których jako dostawca...

I SA/Sz 660/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-13

materiału dowodowego (w tym włączonych w poczet tego materiału dowodów z innych postępowań podatkowych i postępowania karnego) ustalił, że olej napędowy wykazany...
(...) nierzetelnych faktur zakupowych na olej napędowy, za którymi nie było obrotu gospodarczego i obniżania na ich podstawie kwoty podatku naliczonego pochodzącego...

I SA/Op 2/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-03-13

na fakturach będących przedmiotem niniejszego postępowania. Grupa osób, w tym min. A. T. i T. N., działając w zorganizowanej grupie, sprowadzała z [...] do Polski olej smarowy...
oraz olej napędowy. Produkty te, poprzez sieć wzajemnie powiązanych pośredników, były w Polsce sprzedawane 'finalnym' odbiorcom jako olej napędowy. Całość procederu...

I SA/Lu 524/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-12

można sklasyfikować w grupie 'olejów ciężkich' z wyłączeniem olejów napędowych oraz 6 olejów opałowych; przedmiotowa próbka może być klasyfikowana w grupie 'oleje smarowe...
; pozostałe oleje' w zależności od zastosowania, w tym do deklarowanego kodu CN 27 10 19 91. Pismem z [...].05.2019 r. [...] potwierdził, że parametry oleju napędowego określone...

I SA/Sz 122/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-23

opałowego jako oleju napędowego oraz oleju smarowego, formowego i czyściwa do rdzy jako pełnowartościowego oleju napędowego bez należnych opłat publicznoprawnych...
za [...] r., z uwagi na ujęcie w nich, wystawionych przez B. tytułem sprzedaży, oleju napędowego faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych...

V SA/Wa 2308/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

do celów opałowych lub napędowych. Wykorzystane do produkcji surowce, tj. olej napędowy oraz estry (które mogą stanowić samoistne paliwo - art. 89 ust. 1 pkt 8 u.p.a....
kodach CN: FB Kruszywowy (CN 3403 19 90); Olej ceramiczny C (CN 3403 19 80); Olej ceramiczny B (CN 3403 19 90), w sytuacji, w której do ich wyprodukowania zostały...

III SA/Gl 545/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-20

. Tym bardziej, że strona kupowała olej smarowy renomowanych producentów, a oni posiadają najlepszą wiedzę na temat składu jakościowego i przeznaczenia swoich wyrobów...
lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, co stanowi podstawowe kryterium prawidłowej klasyfikacji...

I SA/Ke 318/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-10

grudnia 2013 r. Kontrolujący ustalili m.in., że strona nabyła w 2012 r. 8.652.053 l oleju napędowego oraz w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 21.10.2013 r. olej napędowy...
przez spółki B. i A.. Ponadto ustalono, że olej napędowy w łącznej ilości 1.385.580 l, w posiadanie którego wszedł podatnik nie został nabyty przez niego od ww. spółek...

I SA/Sz 659/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-27

, na podstawie całości zebranego materiału dowodowego (w tym włączonych w poczet tego materiału dowodów z innych postępowań podatkowych i postępowania karnego), ustalił, że olej...
zarzuty uchylania się od płacenia należności publicznoprawnych, poprzez ewidencjonowanie otrzymanych za pośrednictwem P. F. nierzetelnych faktur zakupowych na olej napędowy...
1   Następne >   2