Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

III SA/Gl 548/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-20

oleju, który ze względu na procedury klasyfikacyjne określone w obowiązującej wówczas Nomenklaturze Scalonej, należy uznać za olej opałowy o kodzie CN 2710 19 62. Ww...
. Spółkę ze składu podatkowego oleju opałowego., Tym samym wyprodukowany przez stronę wyrób o nazwie olej uniwersalny do obróbki metali i antykorozyjny należy...

I SA/Sz 880/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-04

faktur nie mógł być wskazany w treści faktury olej napędowy a jedynie mieszanka paliwowa oleju opałowego, oleju smarowego, formowego i czyściwa do rdzy, gdyż tyko taką...
jako olej napędowy. W celu weryfikacji rzetelności i prawidłowości udokumentowanych transakcji, organ dokonał w toku prowadzonego postępowania szeregu czynności...

I SA/Ol 120/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-30

ze stawką oleju opałowego miał być dostarczony do podmiotów, którymi kierowali wyznaczeni przez liderów grup 'figuranci', w tym A.. Po odbarwieniu olej był rozwożony na stacje...
sprzedaży - 3.000 litrów oleju napędowego CN 27101941, PKWiU 19.20.26.0., Organ I instancji stwierdził, że olej napędowy kupiony na podstawie faktur, na których jako dostawca...

I GSK 3454/18 - Wyrok NSA z 2022-09-14

, w celu uniknięcia opłacenia wysokiej akcyzy. Zabarwiony olej napędowy ze stawką oleju opałowego miał być dostarczony do podmiotów, którymi kierowali wyznaczeni...
sprzedaży - 3 000 litrów oleju napędowego CN 27101941, PKWiU 19.20.26.0., Organ stwierdził, że olej napędowy kupiony na podstawie faktur, na których jako dostawca...

I SA/Sz 660/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-13

materiału dowodowego (w tym włączonych w poczet tego materiału dowodów z innych postępowań podatkowych i postępowania karnego) ustalił, że olej napędowy wykazany...
(...) nierzetelnych faktur zakupowych na olej napędowy, za którymi nie było obrotu gospodarczego i obniżania na ich podstawie kwoty podatku naliczonego pochodzącego...

III SA/Gl 592/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-15

zagadnienia dotyczącego znakowania i barwienia produkowanych przez nią olejów zaklasyfikowanych przez organ w grupie olejów opałowych,, - uzupełnienia decyzji co do zakresu...
kwestie stosowania art. 90 oraz art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, związane ze znakowaniem i barwieniem oleju opałowego jak również zakres sprawowanej...

I SA/Op 2/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-03-13

na fakturach będących przedmiotem niniejszego postępowania. Grupa osób, w tym min. A. T. i T. N., działając w zorganizowanej grupie, sprowadzała z [...] do Polski olej smarowy...
oraz olej napędowy. Produkty te, poprzez sieć wzajemnie powiązanych pośredników, były w Polsce sprzedawane 'finalnym' odbiorcom jako olej napędowy. Całość procederu...

I SA/Lu 198/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-10

ubytków oleju bazowego o kodzie CN 2710 19 99, który to olej przyjmowany był do składu podatkowego i wykorzystywany przez spółkę do produkcji oleju smarowego...
tej ustawy oraz do art. 89 ust. 1 pkt 11 u.p.a., zgodnie z którym stawka akcyzy na olej bazowy o kodzie CN 2710 19 99 wynosi 1.180 zł/1000 l. i konkludował, że w związku...

I SA/Wr 86/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-28

., W toku tego postępowania Naczelnik UCS ustalił, że spółka nabyła od B spółki z o.o. w W. olej napędowy zakwalifikowany jako wyrób akcyzowy zharmonizowany o kodzie CN...
). Zakupiony olej napędowy zużywany był przez pchacza na potrzeby zasilania silnika spalinowego zainstalowanego na tym statku, który umożliwiał poruszanie się po zbiorniku wodnym...

I SA/Op 567/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-03-16

, że kolejny nabywca wyrobu nie będzie uznawany za podatnika podatku akcyzowego zobowiązanego do jego uiszczenia., Zdaniem organu olej napędowy znajdujący się na należącej...
zł)., Organ zauważył, odnosząc się do poszczególnych zarzutów odwołania, że argumentacja strony koncentruje się na wykazaniu, iż 'sporny' olej napędowy pochodził...
1   Następne >   2