Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SAB/Op 9/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. organ...
w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego do celów...

I SAB/Op 6/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

do celów opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r...
. protokołu w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego...

I SAB/Op 14/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

do celów opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r...
. protokołu w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego...

I SAB/Op 17/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych. Do protokołu...
załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. organ I instancji włączył...

I SAB/Op 13/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

do celów opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r...
. protokołu w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego...

I SAB/Op 16/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych. Do protokołu załączona...
została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. organ I instancji włączył do akt...

I SAB/Op 10/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

do celów opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. organ...
w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego...

I SAB/Op 11/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

do celów opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. organ...
w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego...

I SAB/Op 12/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

przeznaczonego do celów opałowych. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15...
2013 r. protokołu w trybie art. 172 § 1 O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego...

I SAB/Op 18/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

O.p. odnoszącego się do analizy zgromadzonych w trakcie kontroli podatkowej dokumentów dotyczących sprzedaży oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych...
. Do protokołu załączona została dokumentacja dotycząca nabycia oleju napędowego przez B Sp. z o.o. w [...]., Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. organ I instancji włączył...
1   Następne >   2