Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

VII SA/Wa 2747/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

wydatki podatek gruntowy 1298 zł., węgiel 4 tony - 3560 zł., drzewo opałowe - 500 zł., nawozy - 3 tony - 5220 zł., olej napędowy 4240 zł., olej do silników 400 zł., leki 80...