Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 984/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-13

, nieoczyszczonych, po wyładunku materiału zagrażającego środowisku ciekłego i.n.o. (olej opałowy ciężki) 90 UN 3082 bez prawidłowej oficjalnej nazwy przewozowej towaru; 2. 300 zł...
zagrażającego środowisku i.n.o. (olej opałowy ciężki) 90 UN 3082 bez sekwencji: 'PRÓŻNY WAGON-CYSTERNA, OSTATNI ŁADUNEK:'; 3. 300 zł za sporządzenie dokumentu przewozowego...

VI SA/Wa 183/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-19

faktury na sprzedaż oleju opałowego, chcąc wyrównać niedobory przy dostawach. W ocenie skarżącego, wystawione faktury nie dotyczyły przewozu, ale innej działalności...