Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

VI SA/Wa 142/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-08

Technicznego (dalej także: UDT) wraz z urządzeniami towarzyszącymi,, - kotły parowe i wodne podległe pod przepisy UDT przeznaczone do spalania węgla, gazu, oleju...
opałowego oraz biomasy wraz z systemami dozowania biomasy i urządzeniami towarzyszącymi,, - technologia spalania i suszenia biomasy,, - instalacje parowe i wodne dla potrzeb...