Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 2335/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-19

w maju 2014 r. usługi medycznej na kwotę [...] oraz kopie dokumentów potwierdzających poniesienie następujących wydatków: zakup oleju opałowego na cele grzewcze...
wydatki na żywność, zakup opału oleju opałowego na cele grzewcze (zakup w czerwcu 2014 r. na kwotę [...]) oraz leczenie, w ramach których skarżący udokumentował...