Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

III SA/Gl 419/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-20

opałowego o kodzie CN 2710 19 47. Zgodnie ze specyfikacją podawaną przez jednego z producentów (Orlen Południe) jest to 'olej napędowy grzewczy, stosowany jako paliwo...
w temperaturze 15°C wynoszącej 0,860 g/cm3 (gęstość bezwzględna:, 0,84 g/cm3 w 15°C (0.80 - 0.91 g/cm3), prawidłowej nazwie przewozowej 'UN: olej opałowy, lekki' i barwie...

I SA/Gd 611/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-04

opałowe i pozostałe oleje napędowe, k) ciężkie oleje opałowe, l) benzyny takowe i przemysłowe, m) biopaliwa płynne (ciekłe); określone w załączniku B rozdziały 4 i 5...
do silników odrzutowych; g) paliwa typu nafty do silników odrzutowych; h) inne nafty; i) oleje napędowe; j) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe; k) ciężkie oleje...

I SA/Gd 443/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-21

zdarzenie przyszłe., Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której nabywała wewnątrzwspólnotowo olej napędowy - kod CN 27101941-49 w trybie...
zawieszenia poboru podatku akcyzowego na własne potrzeby. Olej napędowy o kodzie CN 27101941-49 jest wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku...

I SA/Gd 262/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-25

którego będą wchodziły następujące surowce:, - olej napędowy o kodzie CN 2710 19, - olej bazowy o kodzie CN 2710 19 99;, - olej roślinny o kodzie CN 1514 19 10;, 2) preparatu...
smarowego P-3 o kodzie CN 3403 19 80, w skład którego będą wchodziły następujące surowce:, - olej napędowy o kodzie CN 2710 19 41, - olej syntetyczny o kodzie CN 3814 00...

V SA/Wa 538/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-11

było utworzenie nowego przedsiębiorstwa i wdrożenie innowacyjnej technologii wyrobów dla branży petrochemicznej, tj. komponentów dodawanych do oleju opałowego. Projekt przewidywał...
odpadowych tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe oleju opałowego, która dotyczyła zakupu dwóch komór reakcyjnych, zbiorników paliwa do układu reaktora i systemu...