Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

V SA/Wa 1800/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-17

działania restrukturyzacyjnego nr 2 kosztów bieżącego funkcjonowania NCBJ (tj. opłat za olej opałowy i energię elektryczną), w wysokości ... zł., W związku ze stwierdzonymi...
obowiązującym w dacie wydania decyzji, poprzez zaliczenie do kosztów działania restrukturyzacyjnego nr 2 kosztów bieżącego funkcjonowania NCBJ (tj. opłat za olej opałowy...