Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

VI SA/Wa 2029/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-02

, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim o mocy do 50 kW - 0,85, podczas gdy w ocenianym świadectwie skarżący przyjął: rodzaj źródła ciepła - piec gazowy...
dostarczanych do źródła ciepła dla rodzaj źródła ciepła - kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim o mocy do 50 kW - 0,85, podczas...