Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GZ 110/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

, inne comiesięczne wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli (3.600 zł, 6.800 zł oraz 6.500 zł za czynsz budynków; 20.000 zł, 6.000 zł za olej opałowy; 600 zł...

VI SA/Wa 183/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-19

faktury na sprzedaż oleju opałowego, chcąc wyrównać niedobory przy dostawach. W ocenie skarżącego, wystawione faktury nie dotyczyły przewozu, ale innej działalności...