Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

VI SA/Wa 1419/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-18

. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.), 'ciężki olej opałowy' to olej opałowy stosowany do celów opałowych...
pędne do silników lotniczych,, oleje napędowe do silników i oleje napędowe pozostałe oraz materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty,, ciężkie oleje opałowe;, 3...

II GSK 1341/11 - Wyrok NSA z 2012-10-03

lub paliw, planowane na dany rok (w m3) z podaniem kodów CN, PKWiU' podpunkt 11 'oleje opałowe (z wyłączeniem olejów do silników statków morskich)', Spółka wskazała: 100 m3 CN...
naftowej, objętych obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowe lub paliw w danym roku' podpunkt 11 'oleje opałowe (z wyłączeniem olejów do silników statków morskich...

VI SA/Wa 287/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-09

zapasów rezerw materiałowych oleju napędowego, gdyż jest to jeden z surowców służących do produkcji oleju smarowego' oraz, że ww. olej smarowy będzie przedmiotem dostaw...
z przepisów ustawy o zapasach., W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem bez daty (data wpływu do organu I instancji: [...] września 2014 r.) Spółka wyjaśniła, iż olej...

V SA/Wa 1590/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

jako komponenty paliwowe: frakcja benzynowa, naftowa i oleju opałowego. Przy badaniu popytu istotnym jest fakt, że te komponenty powstaną z odpadów, to zaś ma decydujący wpływ na popyt...
. Jeszcze łatwiejsza jest produkcja oleju opałowego. Stwierdzenie recenzenta, że depolimeryzacja tworzyw wymaga określonej temperatury w krótkim czasie a ciekły metal ma dużą...

II GSK 3646/15 - Wyrok NSA z 2017-09-21

' oraz, że ww. olej smarowy będzie przedmiotem dostaw wewnątrzwspólnotowych do krajów UE i nie będzie sprzedawany na terytorium Polski., Pismami z [...] lipca 2014 r...
wyjaśnienia statusu spółki pod kątem jej obowiązków wynikających z ustawy o zapasach., W odpowiedzi na powyższe strona wyjaśniła, że olej napędowy o kodzie CN 27 10 19 43...

V SA/Wa 1742/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-19

odpadów z tworzyw sztucznych w ciekłe wyroby energetyczne - paliwa płynne (olej opałowy, benzyna, KTS-F). Elementem bazowym technologii jest nowatorski sposób rozdziału...

VI SAB/Wa 61/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

zabezpieczeń przeciwpożarowych o wydanie oceny warunków ochrony przeciwpożarowej, ale on również odmówił z uwagi brak produktu (oleju opałowego) na terenie obiektu...

VI SA/Wa 480/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-02

- i olej opałowy ciężki w ilości 0,049 m-. Oznaczało to, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, konieczność utworzenia, do dnia 30 września 2007 r. zapasów obowiązkowych paliw...
r. do września 2007 r. sprowadziła olej napędowy w ilości 12 997 m-, olej napędowy lekki w ilości 23 092 m-, olej napędowy do silników statków morskich w ilości 5 124 m...

II GSK 255/09 - Wyrok NSA z 2010-01-20

napędowy do silników statków morskich oraz olej opałowy ciężki. Oznaczało to, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów...
na dzień 30 września 2007 r. zapasów obowiązkowych paliw w ilości 660 m3. W okresie od lipca do sierpnia 2007 r. spółka sprowadziła olej napędowy, olej napędowy lekki, olej...

VI SAB/Wa 60/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-10

, 2207 20 00;, b/ olejami napędowymi o kodzie CN 2710 19 43, 2710 20 11;, c/ lekkimi olejami opałowymi i pozostałymi olejami napędowymi o kodach 2710 19 46, 2710 19 47, 2710...