Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 330/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-12

zwiększonej ilości lekkiego oleju opałowego, że lekki olej opałowy jest spalany podczas pracy instalacji, w warunkach eksploatacyjnych, odbiegających od normalnych...
rozruchu instalacji, może nie odbiegać znacząco od emisji w warunkach normalnego jej funkcjonowania, a nawet może być mniejsza, z uwagi na to, że lekki olej opałowy...

IV SA/Wa 484/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-15

. podkreślił także, iż wytwarzany przez niego olej opałowy [...] produkowany jest w 60 % z olejów bazowych sprowadzanych z rafinerii, a oleje odpadowe stanowią zaledwie 40...
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, które w jego przekonaniu nie zachodziły. Decyzją odmowną uniemożliwiono więc jego przedsiębiorstwu jakąkolwiek działalność wytwarzania olej...

III OSK 1768/21 - Wyrok NSA z 2023-01-24

, że do rozruchu użyty będzie lekki olej opałowy, a nie węgiel kamienny., Także trzykrotne zwiększenie spalania oleju opałowego nie przesądza, że w sprawie mamy do czynienia...
z istotną zmianą instalacji. Ilość zużywanego oleju opałowego do rozruchu została zweryfikowana w toku pracy instalacji, a więc nie jest to związane ze zmianą sposobu...

IV SA/Wa 185/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-09

odpadowego, stanowiącego ciężki olej opałowy, ewentualnie komponent ośeju opałowego ciężkiego - za odpad w rozumieniu wyżej powołanej ustawy,, * § 19 ust. 2 pkt 1 tit. b...
chemicznych odpadów poddawanych odzyskowi, więc nie pozbawia ich znacznych ilości zanieczyszczeń metalicznych i niemetalicznych, w związku z tym będzie to olej odpadowy...

IV SA/Wa 1572/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-27

w sytuacji, gdy w termooksydatorze zamiast tłuszczu spalany jest olej opałowy lub gaz ziemny. Jak wynika z akt sprawy, spalanie paliw rezerwowych przewidziane...
przetwarzania odpadów w sytuacji awarii palnika do spalania tłuszczu w planiku obrotowym i przejścia na zasilanie awaryjne olejem opałowym lub gazem. Ilości paliwa awaryjnego...

IV SA/Wa 2328/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-11

z mężem mieszka w domu jednorodzinnym o pow. 140 m2. Na miesięczne koszty utrzymania domu składają się następujące opłaty: olej opałowy - 350 zł, woda- 15 zł za osobę...

IV SA/Wa 771/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-05

a) ppkt 8.3 dotyczącego zbiorników rozchodowych dobowych oleju opałowego, - pkt 2) ppkt d) w części dotyczącej łącznej emisji zakładu; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
Kalander 2,, ▪ ppkt 8.2. dotyczącego zbiorników magazynowych paliw płynnych,, ▪ ppkt 8.3. dotyczącego zbiorników rozchodowych dobowych oleju opałowego,, ▪ ppkt 9.0....

IV SA/Wa 833/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-22

nie odbiegać znacząco od emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, a nawet nieraz może być mniejsza z uwagi na to, że paliwem rozpałkowym jest olej opałowy lekki...

IV SA/Wa 1125/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-08

tys. ton przed zmianą) oraz oleju opałowego (20 tys. ton, w stosunku do 10 tys. ton przed zmianą) wiąże się ze znacznym zwiększeniem negatywnego wpływu na środowisko...
stanowisku Fundacji [...], zużycie paliwa i wielkości charakteryzujące paliwo, tj. wartość opałowa, zawartość siarki, zawartość popiołu nie są parametrami instalacji...

IV SA/Wa 1127/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

, jak i w czasie rozruchu i wyłączania odprowadzane są do powietrza emitorem El8 wysokości 180 m. Z uwagi na zastosowanie oleju opałowego o niskiej zawartości siarki jako oleju...
1   Następne >   2