Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

III SA/Łd 242/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-25

. Obecnie szkoły oddzielnie przygotowują plan budżetowy, w którym ujmują środki na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, opłat za rozmowy telefoniczne, co jest ogromnym...

II SA/Op 484/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-25

, braku zabezpieczenia przejść rur instalacyjnych w ścianie kotłowni przepustami w klasie odporności EI 60, wykonane pomieszczenie magazynu oleju opałowego obudowy skosu...