Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 1561/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-27

w I półroczu 2014 r. względem I półrocza 2013 r. o 25%, spadek wolumenu sprzedaży benzyny o 33%, oleju napędowego o 21 % i oleju opałowego o 28 %. Z kolei wynik brutto...