Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Ol 1090/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-21

(którego dotyczy zaskarżona decyzja) ogrzewane jest olejem opałowym, który jest bardzo drogi. '[...]'. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, 3-osobowa...