Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 799/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

i w porozumieniu z innymi osobami wprowadził do obrotu olej opałowy jako olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 31 000,00 litrów, czym doprowadził Skarb Państwa...
grzewcze, a następnie wykorzystał go jako olej napędowy do tankowania samochodów ciężarowych i innych urządzeń przy wykorzystywaniu urządzeń technicznych, które nielegalnie...

II OSK 1770/07 - Wyrok NSA z 2009-01-09

. w miejscowości T. gm. S. składował 28.000 dm3 oleju napędowego i 3.500 dm3 oleju opałowego, wbrew wymogom bezpieczeństwa określonym przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska...
przechowywanie oleju napędowego w ilościach jednej cysterny nie daje podstaw do wysnucia wniosku jakoby skazana za takie przestępstwo osoba mogła użyć broni palnej w celach...

VI SA/Wa 825/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-16

oleju napędowego i 3.500 dm3 oleju opałowego, wbrew wymogom bezpieczeństwa określonym przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska, czym spowodował bezpośrednie...