Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 799/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

i w porozumieniu z innymi osobami wprowadził do obrotu olej opałowy jako olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 31 000,00 litrów, czym doprowadził Skarb Państwa...
grzewcze, a następnie wykorzystał go jako olej napędowy do tankowania samochodów ciężarowych i innych urządzeń przy wykorzystywaniu urządzeń technicznych, które nielegalnie...

II SA/Ol 1090/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-21

(którego dotyczy zaskarżona decyzja) ogrzewane jest olejem opałowym, który jest bardzo drogi. '[...]'. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, 3-osobowa...