Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

V SA/Wa 2651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

na wezwanie Sądu skarżący oświadczył, iż na roczne ogrzewanie domu kupuje olej opałowy za ...zł. Za prąd miesięcznie płaci ...zł, za wodę ... zł, za telefon - ... zł...
, za gaz -... zł, leki i bilety miesięczne ...zł. Na potwierdzenie niniejszego oświadczenia skarżący nadesłał rachunki za prąd, wodę, telefon oraz olej opałowy. Ponadto...

II SA/Łd 525/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-30

, że marznie zimą, gdyż brak mu pieniędzy na zakup oleju opałowego. Wskazał ponadto, iż poprzednie podanie wysłał 2 miesiące temu i do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi...
. Po uiszczeniu opłat mieszkaniowych ok. 195 zł, wykupieniu leków ok. 180 zł i spłaceniu kredytów w banku pobranych na zakup oleju opałowego, do dyspozycji rodziny pozostaje...