Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Po 777/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-11

jest od 2000 r., pomieszczenie na olej opałowy jest połączone z budynkiem gospodarczym i tworzy z nim jedną bryłę. W przedmiotowym pomieszczeniu przechowywany jest olej...
decyzji zobligowany jest do wykonania rozbiórki obiektu budowlanego - magazynu na olej opałowy. Rozebranie obiektu w sposób oczywisty wiązać się będzie z trudnymi...

II SAB/Wr 60/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-25

Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie prac polegających na odkopaniu i rozbiórce zbiorników na olej opałowy postanawia: I. umorzyć postępowanie; II. zasądzić...
Budowlanego w O. w przedmiocie prac polegających na odkopaniu i rozbiórce zbiorników na olej opałowy, zlokalizowanych na działce przy ul. K. [...] w O., D. Wojewódzki Inspektor...

II SA/Kr 1356/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-13

ze zbiornikiem na olej opałowy wykonany wewnątrz budynku w kondygnacji piwnic. Wg sporządzonego przez projektanta dokumentu kubatura i powierzchnia użytkowa obiektu...
uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na pierwotnym rzucie piwnic brak uwzględnienia pomieszczenia na olej opałowy. Zmiany w tym zakresie wymagają...

II SA/Kr 1542/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-31

projektu budowlanego o pomieszczenie na olej opałowy., Następnie PINB decyzją z 8 listopada 2012 r. [...]) na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 5 i ust. 5 w zw. z art. 49 ust. 1...
na działce [...] wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce [...] (dojazd, plac manewrowy, miejsce gromadzenia odpadów stałych, zbiornik na olej opałowy) położonych...

II SA/Kr 2/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-17

funkcję magazynu na gaz i olej opałowy., W toku kolejnych czynności w dniu 23 kwietnia 2014r. wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej...
ustalono, iż w budynku znajdują się materiały łatwopalne tj. butle z gazem i beczki z olejem opałowym oraz zbiornik, gdzie przechowuje się ropę oraz benzynę., W oparciu...

II SAB/Wr 64/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-25

obiektów budowlanych położonych na działkach nr [...] i [...] AM-[...] obręb O. oraz w sprawie zbiorników na olej opałowy zlokalizowanym przy ul. K. [...] w O., W piśmie...
dokumentacją techniczną i pozwoleniem na zmianę sposobu użytkowania w obiekcie wydano postanowienie z dnia [...] r. nr [...] , a w sprawie zbiorników na olej opałowy wydano...

II SA/Kr 204/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-20

piekarniczo-ciastkarski noszący nazwę [....] wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dojazd, plac manewrowy, miejsce gromadzenia odpadów stałych, zbiornik na olej opałowy...
, że poprzez występowanie na działce nr [....] dwóch szachtów integralnie związanych z przedmiotowym budynkiem oraz zbiornika na olej opałowy wraz z obudową...

II SA/Kr 1312/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-05

podniosła także, że posiada zadłużenie w Banku, który udzielił jej pożyczki na ogrzewanie domu olejem opałowym. Koszt ogrzewania jest bardzo wysoki, jednakże tradycyjne...
, że zawarła ustną umowę dzierżawy w zamian za opłacanie podatku. Nie otrzymuje natomiast żadnych unijnych dopłat. Załączyła fakturę VAT za zakup oleju opałowego, faktury...

IV SA 2107/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

odwoławczy, co wynika z uzasadnienia decyzji, uznał zaskarżone rozstrzygnięcie za prawidłowe - pomimo błędnego uzasadnienia, gdyż zmiana technologii kotłowni na olej opałowy...
na zmianie technologii istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię opalaną olejem opałowym oraz wymianie instalacji co. w lokalu mieszkalnym nr 1., Decyzją z dnia...

VII SA/Wa 924/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-07

, szambo i zbiornik na olej opałowy) w odniesieniu do odległości od granic działki nr [...] są jeszcze większe niż wymienione odległości od granic działki nr [...]., Wobec...
nr [...], a zaprojektowany zbiornik oleju opałowego w odległości około 17 m od tej działki., Odległości poszczególnych elementów zagospodarowania terenu (budynek mieszkalny, gospodarczy...
1   Następne >   +2   6