Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

FSK 429/04 - Wyrok NSA z 2004-12-02

, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne sprzedające lub zużywające olej opałowy dla celów innych niż opałowe., Decyzja inspektora kontroli...
. 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 1998 r. /Dz.U. nr 157 poz. 1035/, określającego jako podatników podatku akcyzowego osób i jednostek wykorzystujących olej...

II FSK 1091/09 - Wyrok NSA z 2010-11-02

Skarbowej w P. z dnia 30 grudnia 2005 r. prawidłowo nie uwzględniono w kosztach uzyskania przychodów 2003 r. podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego...
w decyzji w kosztach uzyskania przychodów 2003 r. podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży oleju opałowego na inny cel niż opałowy. Podatek akcyzowy wprawdzie co do zasady...

FSK 428/04 - Wyrok NSA z 2004-12-02

. o tym samym tytule /Dz.U. nr 157 poz. 1035/ dotyczących określenia jako podatników podatku akcyzowego osób i jednostek wykorzystujących olej opałowy do celów innych...
niż opałowe. W tym kontekście nie można zarzucić Inspektorowi Kontroli Skarbowej, który wydał decyzję naruszenia prawa i to nie tylko rażącego ale nawet zwykłego. Inspektor...

FSK 430/04 - Wyrok NSA z 2004-12-01

oleju opałowego, lecz jedynie zużywała go na inne cele niż opałowy, i decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego i zaległości podatkowej w podatku akcyzowym...