Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

III SA/Łd 386/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-18

przez spółkę A., której był on prezesem było prawidłowej jakości, czy też był to odbarwiony olej opałowy, jak to twierdzi Dyrektor UKS w wydanych decyzjach, protokół...
uznając, iż towarem, który sprzedawała spółka A. był olej opałowy, a nie jak wskazano w fakturach olej napędowy. Poznanie rodzaju towaru jest także istotne dla ustalenia...

I GSK 1856/15 - Wyrok NSA z 2017-11-21

., której był on prezesem było prawidłowej jakości, czy też był to odbarwiony olej opałowy, jak twierdzi Dyrektor UKS w wydanych decyzjach; protokół rozprawy głównej z dn. 25...
, iż towarem, który sprzedawała spółka B. był olej opałowy, a nie jak wskazano w fakturach olej napędowy. Poznanie rodzaju towaru było istotne dla ustalenia wysokości...

I SA/Łd 465/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-18

, czy też był to odbarwiony olej opałowy - jak twierdzi Dyrektor UKS w wydanych decyzjach,, 2) protokół rozprawy głównej z 25 listopada 2013 r. w ww. sprawie karnej...
napędowym, czy też był to odbarwiony olej opałowy Tipsotronik., W dniu 1 lipca 2014 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. wznowił postępowanie, a następnie decyzją...

I SA/Łd 136/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-05

jak również i to ,że przedmiotem obrotu był odbarwiony olej opałowy a nie olej napędowy. . Pomimo tej konstatacji organ przyznał , że brak jest podstaw do stwierdzenia niedokonania...
[...] grudnia 2012 r. i wznowieniowej z dnia [...] czerwca 2015r. organ wykazał, że paliwo pochodziło z nieujawnionych źródeł i nie był nim olej napędowy lecz inny produkt...

I FSK 1932/17 - Wyrok NSA z 2018-05-09

z transakcjami zakupu paliwa przez spółkę od wskazanych tam podmiotów, jak również to, że przedmiotem obrotu był odbarwiony olej opałowy, a nie olej napędowy. Mimo tej konstatacji...
był odbarwiony olej opałowy, a nie olej napędowy) zmianie powinno ulec też zastosowanie prawa materialnego. Zdawkowe wskazanie na spełnienie przesłanek z prawa unijnego...

I SA/Po 438/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-26

także, że słyszał 'opowieści, że osoby te przerabiają paliwo, konkretnie olej opałowy na napędowy'. Okoliczności wskazane we wniosku potwierdzają te ustalenia. Wobec...

I FSK 313/12 - Wyrok NSA z 2013-01-11

także, że słyszał 'opowieści, że osoby te przerabiają paliwo, konkretnie olej opałowy na napędowy'. Okoliczności wskazane we wniosku potwierdzają te ustalenia. Wobec...

I SA/Po 437/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-26

'. Zeznał także, że słyszał 'opowieści, że osoby te przerabiają paliwo, konkretnie olej opałowy na napędowy'. Okoliczności wskazane we wniosku potwierdzają te ustalenia...

III SA/Gl 1501/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-25

wystawionego dnia 24.07.2013 r. duplikatu faktury nr [...] wystawionej dnia 22.12.2005 r. na sprzedaż oleju opałowego lekkiego w ilości 2.500 l w cenie 1,84 zł. na wartość...
r. na sprzedaż oleju napędowego gatunek F w ilości 407,671 m3 w cenie [...] zł, na wartość netto [...] zł, podatek VAT [...] zł, wartość brutto [...] zł. Jako sprzedawca...