Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

IV SAB/Wr 42/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-12

w zakresie:, 1. Faktur za zakupiony w 2011 r. lekki olej opałowy;, 2. Dokumentacji przetargowej z przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę lekkiego oleju opałowego...