Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

IV SA/Wa 1814/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-09

na olej opałowy na działce nr [...] w miejscowości S. w sąsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej nr [...] z zastrzeżeniem, iż obiekty budowlane powinny być usytuowane...
mieszkalnego, rozbudowy budynku gospodarczego oraz budowy dwóch zbiorników na olej opałowy na działce nr [...] w miejscowości S. pod warunkiem, że obiekty te będą usytuowane...