Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II SAB/Wa 163/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-31

stosowanego opału w ww. budynkach to olej opałowy. - do 2019 r. węgiel wykorzystywany był w kuchni szkoły podstawowej w [...]. Popiół powstający ze spalania węgla był na bieżąco...
, budynki jednostek podległych Gminie [...], położone w [...] tj. szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia oraz budynek urzędu gminy ogrzewane były olejem opałowym, - od 2019...

III SA/Wa 962/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

, zgodnie z obowiązującymi przepisami, olej opałowy magazynowany jest w nowym, dwupłaszczyznowym zbiorniku, a stary zbiornik stał się bezużyteczny i został odcięty...
. Po zmodernizowaniu kotłowni zbiornik został zaadoptowany do przechowywania oleju opałowego lekkiego, który był wykorzystywany jako rezerwowe paliwo w kotłowni. Jednak od kilku lat...