Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 386/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-16

ich danymi, nie zlecały dokonywania takich zakupów, nie podpisywały oświadczeń, nie posiadały urządzeń grzewczych, do których opalania służył olej opałowy. Oznaczało...
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedawca zobowiązany był do uzyskania oświadczenia stwierdzającego, iż nabywany olej opałowy przeznaczony jest na cele...

I SA/Wr 1453/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-08

, dokumentach (oświadczeniach) nie zostały złożone, ani przez stronę, ani przez A. S. (pracownik strony), ani przez G. S. Uwzględniając, że olej opałowy był dostarczany...
wadliwości oświadczeń, jeśli z oświadczeń wynika iż zakupiony olej opałowy przeznaczony będzie na cele opałowe. Oświadczenia takie organ podatkowy poddał dalszej...

I SA/Wr 694/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-24

oleju opałowego, jak ustalono, podatnik dokonywał przede wszystkim do dalszej odsprzedaży oraz w niewielkich ilościach na potrzeby firmy do celów opałowych. W 2008 r. olej...
, a także, że nie posiadają urządzeń grzewczych, w których można wykorzystywać olej opałowy. Na okoliczność dostarczania oleju opałowego A. Z., której danymi jak twierdził...

I SA/Wr 698/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-24

odsprzedaży oraz w niewielkich ilościach na potrzeby firmy do celów opałowych. W 2008 r. olej opałowy kupował, w szczególności od A spółka z o.o. zs. w K., kilka razy od B M...
., U. J. spółka jawna zs. w K. oraz C S.A. zs. w P. We wrześniu 2008 r. podatnik zakupił olej opałowy lekki zabarwiony czerwonym barwnikiem [...] z nieusuwalnym znacznikiem...

I SA/Wr 700/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-24

ilościach na potrzeby firmy do celów opałowych. W 2008 r. olej opałowy kupował, w szczególności od [...] spółka z o. o. zs. w K., kilka razy od [...]. M., U. J. spółka jawna...
zs. w K. oraz [...] S.A. zs. w P. W listopadzie 2008 r. podatnik zakupił olej opałowy lekki zabarwiony czerwonym barwnikiem [...] z nieusuwalnym znacznikiem...

I SA/Wr 701/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-24

r. olej opałowy kupował w szczególności od B spółka z o.o. zs. w K., kilka razy od C , U. J. spółka jawna zs. w K. oraz D S.A. zs. w P. W grudniu 2008 r. podatnik zakupił...
olej opałowy lekki zabarwiony czerwonym barwnikiem Solvent Red 164 z nieusuwalnym znacznikiem Solvent Yellow o gęstości w temperaturze 15 stopni Celsjusza niższej...

I SA/Wr 695/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-24

na potrzeby firmy do celów opałowych. W 2008 r. olej opałowy kupował, w szczególności od 'B' spółka z o.o. zs. w K., kilka razy od 'C' spółka jawna zs. w Ka. oraz 'D' S.A. zs. w P...
. W listopadzie 2008 r. podatnik zakupił olej opałowy lekki zabarwiony czerwonym barwnikiem Solvent Red 164 z nieusuwalnym znacznikiem Solvent Yellow o gęstości...

I SA/Wr 699/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-24

. olej opałowy kupował w szczególności od B spółka z o.o. zs. w K., kilka razy od C , U. J. spółka jawna zs. w K. oraz D S.A. zs. w P. W października 2008 r. podatnik...
zakupił olej opałowy lekki zabarwiony czerwonym barwnikiem Solvent Red 164 z nieusuwalnym znacznikiem Solvent Yellow o gęstości w temperaturze 15 stopni Celsjusza niższej...

I SA/Wr 1135/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-27

na potrzeby własne ustalono obrót w 2003r.: zakupiony olej opałowy w 2003 r. - 271.220 l., sprzedany na cele opałowe - 35.200 l., zużyty na potrzeby własne - 5.124. l., sprzedany...
na inne niż opałowe cele - 229.796 l., stan na 31.12.2003 r. wg spisu z natury - 1.100 l.; w 2004 r. stan na 1.01.2004 r. - 1.100 l., zakupiono olej opałowy - 1.080.052 l...

I SA/Wr 354/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-16

, iż nabywany olej opałowy przeznaczony jest na cele opałowe, natomiast od nabywców osób prawnych czy też osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - sprzedawca...
rozporz., który to przywilej traciła sprzedając olej ten na cele inne niż opałowe (§ 12 ust. 1 pkt 1 rozporz.). Ustawodawca wykluczył zwolnienie w stosunku do podatników...
1   Następne >   +2   +5   +10   100