Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

V SA/Wa 2457/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-03

2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów...
w oświadczeniu nabywca, w dacie wynikającej z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu. W ocenie organu odwoławczego okoliczność...

V SA/Wa 2456/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-03

odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów opałowych E. P., klasyfikowany do kodu CN 27101945. Zakup oleju z obniżoną stawką podatku akcyzowego...
, a następnie w razie wątpliwości sprawdzenie, czy rzeczywiście określony w oświadczeniu nabywca, w dacie wynikającej z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia...

III SA/Wa 119/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

nalewu, że Spółka w tym okresie zakupiła łącznie 690.651 litrów oleju opałowego. Następnie zakupiony olej opałowy przeznaczała do dalszej odsprzedaży w stanie niezmienionym...
z dokumentami Spółki nabywających olej opałowy, stwierdził, iż zaprzeczyły one podpisywaniu oświadczeń i nabywaniu oleju opałowego w Spółce., W trakcie postępowania wystąpił...

V SA/Wa 2182/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-22

zweryfikowanych w bazie KEP kontrahentów skarżącego wystosowane zostały wezwania w celu udzielenia wyjaśnień czy olej opałowy zakupiony w 2006 r. od strony został w całości...
ujawnili przypadki, w których strona sprzedawała olej opałowy, którego formalnie nie posiadała. Świadczy o tym porównanie dat zakupu oleju u dostawcy krajowego z datami...

V SA/Wa 2453/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

grudnia 2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą Podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów...
z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu. W ocenie organu odwoławczego okoliczność uchybienia przez Stronę obowiązkowi...

III SA/Wa 1807/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-21

opałowego lekkiego składał oświadczenie, iż zakupiony towar (olej opałowy) zostanie przeznaczony na cele opałowe, bądź do dalszej odsprzedaży na cele opałowe. Na podstawie...
nie istniał, a dokumenty mające potwierdzić działalność firmy okazały się być nieprawdziwe, to nie można stwierdzić, że olej opałowy wykazany na fakturach wystawionych...

V SA/Wa 2452/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą Podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów...
z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu. W ocenie organu odwoławczego okoliczność uchybienia przez Stronę obowiązkowi przekazania...

V SA/Wa 2455/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą Podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów...
wynikającej z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu. W ocenie organu odwoławczego okoliczność uchybienia przez Stronę...

V SA/Wa 2448/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów opałowych...
, czy rzeczywiście określony w oświadczeniu nabywca, w dacie wynikającej z oświadczenia, kupił olej opałowy do urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu. W ocenie organu...

V SA/Wa 2454/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

grudnia 2009 r. Kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą Podatnik nabywał, a następnie odsprzedawał olej opałowy lekki oraz olej napędowy przeznaczony do celów...
. prowadziło działalność gospodarczą polegającą na obrocie paliwami płynnymi, nabywając od dostawców olej napędowy grzewczy przeznaczony do celów opałowych i olej opałowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100