Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 497/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-11-15

odbiorcy deklarowali, że olej opałowy zostanie zużyty na inny cel niż opałowy., Na podstawie wyżej opisanych ustaleń kontrolnych wszczęte zostały, w stosunku do Spółki...
przez świadków. Odnośnie sprzedaży oleju opałowego na podstawie faktury VAT nr 916/2007 oraz paragonu fiskalnego nr 024154 sprzedający nie pobrał oświadczenia, zatem olej...

I SA/Rz 718/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-08

nieprowadzącym działalności gospodarczej sprzedawano olej opałowy, podlegający obowiązkowi barwienia na kolor czerwony i znaczenia znacznikiem, za pomocą odmierzacza paliw...
z obniżonych stawek akcyzy., Olej opałowy sprzedawany był za pomocą odmierzacza paliw ciekłych, posiadającego świadectwo legalizacji z dnia 30 kwietnia 2005 r., bezpośrednio...

I SA/Rz 900/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-02-28

, a w części oświadczeń odbiorcy deklarowali, że olej opałowy zostanie zużyty na inny cel niż opałowy., Na podstawie wyżej opisanych ustaleń kontrolnych wszczęte zostały...
od weryfikacji oświadczeń, bowiem z ich treści wprost wynikało, że zakupiony olej zostanie przeznaczony do celów innych niż opałowy. W tych przypadkach uznano, że wszelkie...

I SA/Rz 946/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-31

wydania RW OO0001/05 (rozchód wewnętrzny) na olej opałowy LX w ilości 16,878 l. Według uzyskanych od Spółki wyjaśnień, ilość wykazana w dokumencie RW OO0001/05 stanowi...
na produkowany olej opałowy LX w ilości 16,878 l w celu dostosowania ilości widniejących w programie komputerowym rozliczającym magazyn do ilości stwierdzonej podczas przeprowadzonej...

I SA/Rz 217/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-13

przez organ I instancji. Osoby te potwierdziły, że w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2006 r. kupowały olej opałowy, ale w mniejszej ilości niż by to wynikało z dokumentów...
skarżącej., Mając na uwadze powyższe ustalenia organ I instancji uznał, że J. T. sprzedawała w ww. okresach 2006 r. olej opałowy z naruszeniem warunków określonych w § 4 ust...

I SA/Rz 221/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-13

w oświadczeniach osoby zostały przesłuchane przez organ I instancji. Odnośnie miesięcy września, października, i listopada 2006r. osoby te potwierdziły, że kupowały olej opałowy...
. i 2007r. olej opałowy z naruszeniem warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia z 22 kwietnia 2004r., co nie pozwalało na zastosowanie obniżonej...

I SA/Rz 213/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-01-13

zostały przesłuchane przez organ I instancji. Niektóre osoby potwierdziły, że kupowały olej opałowy, ale w mniejszej ilości niż by to wynikało z dokumentów skarżącej., Mając...
na uwadze powyższe ustalenia organ I instancji uznał, że J. T. sprzedawała w ww. miesiącach 2006 r. olej opałowy z naruszeniem warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 2...

I SA/Rz 657/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-06

odbiorcy deklarowali, że olej opałowy zostanie zużyty na inny cel niż opałowy., Na podstawie wyżej opisanych ustaleń kontrolnych wszczęte zostały w stosunku do Spółki...
. odstąpiono od weryfikacji oświadczeń, bowiem z ich treści wprost wynikało, że zakupiony olej zostanie przeznaczony do celów innych niż opałowy. W tych przypadkach...

I SA/Rz 232/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-06-20

'A' R.J. nabywała w 2002r. znakowany i barwiony olej opałowy w Rafinerii (..) celem dalszej jego odsprzedaży odbiorcom indywidualnym. Przy zakupie tego wyrobu podatnik...
każdorazowo składał sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, iż nabyty olej opałowy zostanie przeznaczony na cele opałowe lub odsprzedany z przeznaczeniem na cele opałowe. Składane...

I SA/Rz 41/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-03-18

.) - zwana dalej Ordynacją, do reprezentowania strony w trakcie kontroli, ustalono, że w całym kontrolowanym okresie, olej opałowy był sprzedawany za pomocą odmierzacza paliw...
stanowiącego formalną podstawę do uznania, iż olej opałowy został sprzedany na cele opałowe. Według organu oświadczenie o przeznaczeniu nabywanego oleju opałowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   17