Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 664/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-05

zeszytu prowadzonego w gospodarstwie w '[...]' zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej...
oleju opałowego do myjek i opalarek używanych do konserwacji sprzętu według umowy z '[...]' również nie potwierdzają wersji podatnika o wyższym zapotrzebowaniu na olej...

I SA/Ol 21/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-15

przez Prokuraturę Rejonową w postaci zeszytu prowadzonego w gospodarstwie w L. zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju...
opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej napędowy'. Opierając się na danych z ksiąg podatkowych stwierdzono, że w przedsiębiorstwie podatnika rozdysponowano więcej oleju...

I SA/Ol 44/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-20

są nieczytelne,, - olej opałowy lekki barwiony, zgodnie z informacjami na oświadczeniach, przeznaczony był nie tylko na cele grzewcze, ale również na inne cele np. do suszami...
wynika, iż kontrolowana Spółka sprzedawała w okresie od 24 sierpnia 2005 r. do 31 października 2005 r. olej opałowy ciężki odmierzając jego ilość przy użyciu odmierzaczy...

I SA/Ol 155/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-30

roku., Spółka sprzedawała olej opałowy z przeznaczeniem na cele grzewcze zarówno osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej...
gospodarczą. Czynności sprawdzające podjęte wobec 50 losowo wybranych kontrahentów nabywających olej opałowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej potwierdziły fakt...

I SA/Ol 114/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-01

akcyzowych na terytorium kraju. Odwołując się do uregulowań z zakresu prawa cywilnego Sąd stwierdził , że olej opałowy jest rzeczą określoną do gatunku...
stwierdził, że według stanowiska organu odwoławczego, skarżący z jednej strony dokonywał sprzedaży oleju opałowego nieznanego pochodzenia, z drugiej zaś - sprzedawał olej...

I SA/Ol 191/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-29

.), opodatkowaniu akcyzą podlega m.in. sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju. Odwołując się do uregulowań z zakresu prawa cywilnego Sąd zaznaczył, że olej opałowy...
, z drugiej zaś - sprzedawał olej opałowy pochodzący z legalnego źródła, ale nie wystawiał dowodów jego sprzedaży., Sąd nie podzielił również stanowiska organu odwoławczego...

I SA/Ol 248/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-11

w L. zatytułowanego 'olej opałowy' wraz z 5 dokumentami 'WZ' wystawionymi na wydanie oleju opałowego oraz zeszyt zatytułowany 'olej napędowy'. Opierając się na danych...
wydanego wyrobu, zapłaconej kwocie, stanie liczników, dostawach paliw znajdowały się w zeszytach 'olej napędowy' i 'olej opałowy' prowadzonych przez S. W.(pracującą...

I SA/Ol 110/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-04-21

następowała bezpośrednio z autocysterny do zbiorników będących własnością indywidualnych odbiorców., W roku 2005 przedsiębiorstwo zaopatrywało się w lekki olej opałowy u 6...
opałowego. Olej opałowy został zużyty do ogrzanie pomieszczenia socjalnego i auto-myjni oraz do podgrzania wody w urządzeniu ciśnieniowym KARCHER wykorzystywanym w auto-myjni...

I SA/Ol 538/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-05

związane z prowadzoną przez nabywców działalnością gospodarczą. Czynności sprawdzające podjęte wobec 28 losowo wybranych kontrahentów nabywających olej opałowy w ramach...
olej opałowy pochodzi z legalnego źródła. Ustalenia dokonane w toku kontroli podatkowej w Spółce potwierdziły bowiem bezsprzecznie, że w okresie objętym kontrolą jedynym...

I SA/Ol 152/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-30

nabywających olej opałowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej potwierdziły fakt dokonywania przez nich w kontrolowanej Spółce zakupów udokumentowanych okazanymi...
podlegających opodatkowaniu akcyzą jest m.in. sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż olej opałowy jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym...
1   Następne >   +2   +5   +10   33