Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 1273/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-02

o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych, wystawione przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, opiewające na łączną ilość 93.680 litrów. Olej opałowy...
urządzeń grzewczych, w których mógł być wykorzystywany olej opałowy; J. P. potwierdził natomiast dwukrotny zakup oleju opałowego. W wyniku przeprowadzonych przesłuchań...

I SA/Lu 632/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-23

jego rozchód. Faktycznie olej opałowy transportowany był bezpośrednio na bazy paliw wynajęte przez grupy przestępcze, gdzie poddawany był procesowi odbarwiania. Odbarwiony olej...
opałowy rozprowadzany był jako olej napędowy. Nielegalnemu procesowi odbarwiania i sprzedaży oleju opałowego towarzyszyło również tworzenie fikcyjnej dokumentacji...

I SA/Lu 759/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-24

na odbarwianiu oleju napędowego barwionego na czerwono przeznaczonego na cele grzewcze, a w związku z tym korzystającego z obniżonej stawki podatku akcyzowego. Olej opałowy...
kupowany był przez funkcjonujące na rynku podmioty gospodarcze, których zadaniem było dokumentacyjne (fikcyjne) jego rozchodowanie. Faktycznie olej opałowy transportowany...

I SA/Lu 537/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-24

, że to inna osoba zamawiała olej opałowy, a dane innych osób figurują w oświadczeniach o przeznaczeniu nabywanego oleju opałowego na cele grzewcze, podczas gdy zgromadzony...
. R. i A. C., którzy dostarczali olej opałowy bezpośrednio do odbiorców, co potwierdzili w trakcie przesłuchania w charakterze świadków., Z przedstawionych materiałów...

I SA/Lu 594/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-25

jako oleju napędowego. Olej opałowy kupowany był przez formalnie funkcjonujące podmioty gospodarcze, które dokumentowały fikcyjnie jego rozchód. Faktycznie olej opałowy...
transportowany był bezpośrednio na bazy paliw wynajęte przez grupy przestępcze, gdzie poddawany był procesowi odbarwiania. Odbarwiony olej opałowy rozprowadzany był jako olej...

I SA/Lu 705/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-16

świadkowie, pomimo związanych z tym konsekwencji zeznali, że zakupiony olej opałowy zużyli niezgodnie z przeznaczeniem tj. do napędu ciągników i kombajnów, konserwacji...
dla prowadzonego postępowania podatkowego ma przy tym fakt, że oświadczenia nie odpowiadały wymogom formalnym i materialnym przewidzianym dla tego dokumentu, a olej opałowy...

I SA/Lu 723/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-30

dostawy tego surowca opałowego., Dyrektor Izby Celnej zważył, że z racji specyfiki procesu produkcyjnego w piekarni olej opałowy jest materiałem pomocniczym w rozumieniu § 3...
./. Przyjął, że olej opałowy w piekarni podatnika był wykorzystywany w procesie produkcji pieczywa jako materiał pomocniczy, niezbędny do uzyskania wyrobu gotowego w postaci...

I SA/Lu 347/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-23

nie figuruje w ewidencji mieszkańców wskazanych w adresach miejscowości, co uniemożliwia jej identyfikację, a tym samym ustalenie czy zakupiony przez nią olej opałowy został...
. Sprzedawcy nie mają natomiast obowiązku sprzedaży oleju w ilościach przeliczanych na temperaturę 15 stopni C., Organ niezasadnie przyjął też, że olej opałowy w ilościach...

I SA/Lu 550/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-11-23

w 2008r. olej opałowy odbierała z Bazy Magazynowej P. O., a następnie olej ten był bezpośrednio dostarczany do poszczególnych odbiorców, autocysterną należącą do strony...
. Potwierdzają to zeznania podatnika z dnia [...].02.2010r. z których wynika nadto, że nie było potrzeby magazynowania zakupionego oleju opałowego, ponieważ olej opałowy...

I SA/Lu 551/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-11-23

postępowania kontrolnego ustalono, że A. nabywany w 2009r. olej opałowy odbierała z Bazy Magazynowej B. w L., a następnie olej ten był bezpośrednio dostarczany...
zakupionego oleju opałowego, ponieważ olej opałowy znajdował się w cysternie i jak zachodziła potrzeba był dostarczany do klienta., Kontrolowana firma w 2009r. sprzedała łącznie...
1   Następne >   +2   +5   +10   88