Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Kr 740/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-11

decyzjami z 26 sierpnia 2008 r., opodatkował sprzedany olej opałowy, określając zobowiązanie podatkowe za powyższe miesiące, przy zastosowaniu stawki 2.000 zł/1.000 l...
obowiązki dochowania szczególnej staranności w tym zakresie., W stanie faktycznym zaistniałym w sprawach stwierdzono, że w 2006 r. Spółka zbywała olej opałowy barwiony...

I SA/Kr 1799/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-13

obniżenia stawek podatku akcyzowego, podatnik sprzedający olej opałowy jest obowiązany w przypadku tej sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej...
- do uzyskania od nabywcy oświadczenia stwierdzającego, iż nabywane wyroby są przeznaczone na cele opałowe. Jest to jedyny dokument potwierdzający, iż olej opałowy został...

I SA/Kr 107/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-13

od stycznia do maja 2005r. prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży olejów opałowych. Strona skarżąca sprzedając olej opałowy, przeznaczony na cele opałowe...
oleju na cele opałowe. Organy ustaliły przy tym, że spośród wskazanych przez stronę kontrahentów nabywających:, - w styczniu 2005r. olej opałowy przeznaczony na cele...

I SA/Kr 552/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-29

wewnątrzwspólnotowo olej opałowy lekki o kodzie CN 2710 19 41, deklarując z tego tytułu podatek akcyzowy według stawki 232,00 zł/1.000 litrów. Równocześnie Spółka dokonywała...
zakupów oleju opałowego w kraju. Przedmiotowy olej był następnie sprzedawany odbiorcom krajowym., W przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych oleju opałowego (których wedle...

III SA/Kr 768/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-23

przeprowadzonej u skarżącej , która to kontrola ustaliła, że we wskazanym okresie skarżąca sprzedając olej opałowy przeznaczony do celów opałowych nie we wszystkich...
, gdy zbywa ten olej dla celów innych niż opałowe. Powyższy przepis w żaden sposób nie uzależnia zastosowania unormowanego w nim zwolnienia od kwestii uzyskania przez sprzedawcę...

I SA/Kr 121/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-24

opałowymi firma kupująca olej opałowy w momencie zamówienia oleju opałowego dokonuje jednocześnie czynności prawnych wskazujących, że produkt ten zostanie zużyty zgodnie...
oświadczenia o przeznaczeniu wyrobu do celów opałowych, z uwzględnieniem wszystkich elementów wskazanych w przepisach. W sytuacji, gdy przedmiotowy olej opałowy zostanie...

III SA/Kr 132/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-02

ust. 1 nakłada na podatnika sprzedającego m.in. olej opałowy obowiązek uzyskania od nabywcy stosownego oświadczenia. Przepisy § 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 rozporządzenia...
rozporządzenia należy przyjąć, że nabyty olej opałowy zostanie wykorzystany na cele opałowe, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jednakże obowiązek pobrania oświadczenia spoczywający...

III SA/Kr 74/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-08

jest jednoznaczny a w zbiornikach w/w środków przewozowych oraz w zbiorniku magazynowym znajdował się olej napędowy z domieszką oleju opałowego, W przypadku zbiornika magazynowego...
kontrolowanego paliwa oświadczając, że zgadza się z wynikiem próby kwasowej, z której wynika, że w zbiorniku pojazdu jest olej opałowy oraz oświadczyła, że nie wie gdzie odbyło...

I SA/Kr 818/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-31

pomiędzy 15 a 30 września 2005 r. sprzedawał olej opałowy przeznaczony na cele opałowe (skarżący pobierał od nabywców stosowne oświadczenia) i nie złożył w terminie do 25 dnia...
, a także sprzedaży ich za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych. Podkreślono, że w sprawie bezsporne jest, iż P.K. zużytkował posiadany olej opałowy zgodnie z jego przeznaczeniem...

I SA/Kr 469/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-10

o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe. Organy ustaliły przy tym, że spośród wskazanych przez stronę kontrahentów nabywających:, - w styczniu 2005r. olej opałowy...
2005r. olej opałowy przeznaczony na cele opałowe niemożliwa okazała się identyfikacja 7 osób (na posiadane 8 oświadczeń), które łącznie nabyły 8 457 litrów oleju opałowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   26