Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 139/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-24

przez kontrolowaną firmę od osób fizycznych kupujących olej opałowy. Kontrolujący wystąpili do właściwych miejscowo Urzędów Gmin w M., C., R. i M. o potwierdzenie...
sprawdzające w podmiotach nabywających olej opałowy od podatnika. W części firm wskazanych przez organ kontrole wykazały zgodność zawartych transakcji. Natomiast ustalono...

I SA/Ke 440/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-11-06

. W budynku mieszkalnym znajdowały się dwie nagrzewnice zasilane olejem opałowym posiadające zbiorniki na olej o pojemności 25 litrów, kocioł gazowy, a także piec centralnego...
grzewcze na olej opałowy potrzebne do ogrzewania budynku o pow. ok. 800 m2 usytuowanego w S. przy ul. K. 43. Piece zużywały na dobę 60 litrów, a skarżący spalał w nich olej...

I SA/Ke 376/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-09-18

się dwie nagrzewnice zasilane olejem opałowym posiadające zbiorniki na olej o pojemności 25 litrów, kocioł gazowy, a także piec centralnego ogrzewania zużywający węgiel...
litrów oleju opałowego jako paliwa do napędu pojazdów samochodowych. Wyjaśnił przy tym, że do grudnia 2010 r. posiadał urządzenia grzewcze na olej opałowy potrzebne...

I SA/Ke 120/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-09-03

były realizowane środkami transportu D.-E., ponieważ firma D. nie posiadała własnego transportu. Zapłata za dostarczany olej opałowy była realizowana gotówką, pobieraną...
gospodarstwa nie posiadały zdolności magazynowych dostarczanego oleju opałowego, który nie był wykorzystywany na bieżąco., Wobec powyższego organ uznał, że olej opałowy...

I SA/Ke 485/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-11-30

w zakresie ewidencji zakupów VAT. Nie zakwestionowano także ilości i udokumentowania sprzedaży paliw płynnych innych, niż olej opałowy., W toku kontroli ujawniono fakt...
sprzedał tym podmiotom olej opałowy na cele inne niż grzewcze w sytuacji, gdy świadkowie ci zaprzeczyli dokonywaniu zakupów od podatnika w ogóle, lub wskazywali na zakup...

I SA/Ke 298/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-06-29

dalszych zeznań strony olej opałowy przepompowywany był następnie do plastikowych zbiorników. Zbiornik podziemny został usunięty we wrześniu 2008r. Zakupiony olej opałowy...
miesiące 2007r., W czasie kontroli ustalono także, że olej opałowy zakupiony przez stronę przeznaczony był do ogrzewania pomieszczeń ośrodka 'J ' oraz podgrzewania wody...

I SA/Ke 468/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-10-25

w przypadku transakcji ze Spółdzielnią Mieszkaniową P. w P. oraz firmą C. Spółka z o.o. w P.. Ponadto ustalił, że Spółka sprzedała olej opałowy dla B. S.A. nie dołączając...
. Przy czym to sprzedawca ma obowiązek wykazać prawo do zwolnienia podatkowego., W ocenie organu, zapis zawarty w fakturach VAT o treści 'olej opałowy tylko do celów...

I SA/Ke 114/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-19

na to, że transakcje w nich opisane miały miejsce. Organ pominął fakt, że przesłuchane w charakterze świadków osoby, które według zeszytów nabywały olej opałowy na cele...
zawartości siarki w przedmiotowym oleju., W związku z powyższym zarzutem podkreślić należy, że podatnik sprzedając olej opałowy był obowiązany w świetle obowiązujących przepisów...

I SA/Ke 472/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-10-25

olej opałowy dla B. S.A. nie dołączając do faktur sprzedaży oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego. Nie składano go również na fakturach. W toku czynności...
o treści 'olej opałowy tylko do celów grzewczych' nie jest oświadczeniem nabywcy o zamiarze wykorzystania oleju opałowego na cele grzewcze. Zapis ten ma charakter...

I SA/Ke 469/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-10-25

organ nie potwierdził danych zawartych w oświadczeniu wystawionym dla U. i M. O.. Ponadto ustalił, że Spółka sprzedała olej opałowy dla B. S.A. nie dołączając do faktur...
to sprzedawca ma obowiązek wykazać prawo do zwolnienia podatkowego., W ocenie organu, zapis zawarty w fakturach VAT o treści 'olej opałowy tylko do celów grzewczych...
1   Następne >   +2   +5   +10   29