Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 302/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-31

decyzji strona zarzuciła:, 1. błąd w ustaleniach faktycznych stanowiący podstawę przyjęcia, że w 2004 roku strona zużyła wyrób akcyzowy tj. olej opałowy w ilości 115.338 litrów...
i poczynienie ustaleń prawnych w oparciu o domniemania,, iż olej opałowy został zużyty niezgodnie z jego przeznaczeniem., 9. naruszenie art. 187 § 1 ordynacji podatkowej...

I SA/Go 79/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-09

został również, wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadków osób, które nabyły olej opałowy od Strony wg enumeratywnie wymienionych faktur...
, które nabyły olej opałowy od Spółki., Dyrektor izby Celnej, po rozpoznaniu odwołania, decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2010r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie wydane...

I SA/Go 1017/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-08

, w celu wyjaśnienia w jaki sposób został zużyty olej opałowy, który został sprzedany przez odwołującego się po dniu 23 sierpnia 2005 r., 4. naruszenie przepisów...
, które po dniu 23 sierpnia 2005 r. nabyły od odwołującego się olej opałowy na podstawie faktur VAT nr: [...], na okoliczność w jaki sposób został zużyty olej opałowy kupiony...

I SA/Go 1045/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-27

skarbowej, w oparciu o akta sprawy ustalił, iż w latach 2003 i 2004 Podatnik zakupił m.in. olej opałowy lekki w ilości 2.596.756 litrów, a następnie sprzedał 2.583.824 litrów...
oraz 'A' Sp. z o.o. ., Z kolei, w ocenie organu kontroli skarbowej pozbawione waloru rzetelności i wiarygodności są faktury za olej opałowy wystawione dla PH M.W. i dla S.C....

I SA/Go 279/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-08

. - [...] lipca 2008 r., stwierdzono niedobór oleju opałowego w ilości 83.625 litrów. Jak ustalono, w ramach prowadzonej działalności usługowej skarżąca wykorzystywała olej...
nie prowadziła w sposób prawidłowy dokumentacji księgowej, a co było konieczne z uwagi na fakt, że nabywany przez nią olej opałowy korzystał z obniżonej stawki podatkowej...

I SA/Go 908/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-20

przewidzianą dla oleju napędowego., Dyrektor Izby Celnej stwierdził, iż Minister Finansów obniżając stawkę akcyzy na olej opałowy uzależnił prawo do zastosowania stawki...
rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r., obniżając stawki akcyzy na paliwa silnikowe oraz olej opałowy. Obniżone stawki akcyzy na oleje opałowe zostały szczegółowo określone...

I SA/Go 34/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-14

do zakwestionowania, iż zużyto ten olej do celów innych, niż opałowe., Odpierając zarzut naruszenia art.187 ordynacji podatkowej Dyrektor IC, odwołując się do ustaleń poczynionych...
oleju opałowego był p. P.O. zam. w [...], który wskazał, że zużyje zakupiony olej w piecu piekarni znajdującej się pod ww. adresem., Następnie organ nawiązując...

I SA/Go 22/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-26

na wszystkich fakturach zakupu adnotacja była następująca: 'olej opałowy ekoterm przeznaczony jest wyłączenie do celów grzewczych'., Analiza ewidencji środków trwałych...
wykazała, że w 2005 r. Spółka nie posiadała żadnego urządzenia grzewczego zużywającego olej opałowy. Z informacji Prezesa Spółki wynikało natomiast, że olej opałowy...

I SA/Go 1052/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-09

, poz. 2196 ), Organ ustalił na podstawie pism otrzymanych od dostawców oleju opałowego, tj. L S.A., J S.A., P SP. z o.o., L Sp. zo.o. że sprzedawany stronie olej opałowy...
podkreślić, iż Minister Finansów, obniżając stawkę podatku akcyzowego na olej opałowy do poziomu niższego niż stawka podatku akcyzowego na olej napędowy jednoznacznie...

I SA/Go 33/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-07

braku podstaw do zakwestionowania, iż zużyto ten olej do celów innych, niż opałowe., Odpierając zarzut naruszenia art. 187 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Celnej...
. oraz, że nabywcami zakupionego oleju opałowego byli P. i K.O. zam. w [...], który wskazali, że zużyją zakupiony olej w piecu piekarni znajdującej się pod w/w adresem. Następnie organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   34