Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 374/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-27

, że aby zastosować stawkę określoną w art. 65 ust. 1 u.p.a. konieczne jest wykazanie, że olej opałowy został sprzedany na cele opałowe. Przedstawione przez stronę oświadczenia...
, których nabywcy nie potwierdzili zakupu oleju opałowego oraz których identyfikacja nabywcy nie była możliwa, nie mogą stanowić dowodu potwierdzającego, że olej opałowy został...

I SA/Bd 1065/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-12

, na olej opałowy, jest to piec nie pamięta jednak jego nazwy. Olej opałowy przeznaczony był do ogrzewania folii przy uprawie tytoniu. Olej opałowy świadek kupował zazwyczaj...
. w dniu [...]r., kupił wówczas 20 litrów oleju opałowego. Pozostałe oświadczenia są całkowicie sfałszowane. Świadek wskazał, iż olej opałowy kupował tylko raz w dniu...

I SA/Bd 373/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-27

przeznaczonego na cele opałowe. W tym zakresie organ wskazał, że aby zastosować stawkę określoną w art. 65 ust. 1 u.p.a. konieczne jest wykazanie, że olej opałowy został...
nie była możliwa, nie mogą stanowić dowodu potwierdzającego, że olej opałowy został zużyty na cele opałowe., W konsekwencji organ uznał, że strona w okresie od 01 stycznia do 29...

I SA/Bd 298/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-13

z tytułu zużycia na inne cele niż opałowe, na osobę nabywającą olej opałowy, a zatem na kupującego. Spółka podniosła, że wbrew opinii organu poszczególne przesłuchane...
podatkowy pierwszej instancji ustalił, że osoby, których dane osobowe figurują na tych oświadczeniach, kupiły olej opałowy w mniejszej ilości, niż wskazana w tym dokumencie...

I SA/Bd 139/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-05-08

miał dowozić autocysterną olej opałowy dla J. W., Z. Z. oraz M. S.. W przypadku A. Sz. niepełne dane adresowe w treści oświadczenia o sposobie przeznaczenia oleju...
opałowego (brak numeru nieruchomości w miejscowości Cz.) oraz fikcyjny numer PESEL uniemożliwiły ustalenie miejsca, do którego miał zostać dostarczony olej opałowy. Organ...

I SA/Bd 297/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-12

czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, tj. sprzedaży oleju opałowego. Nabyty olej opałowy Spółka sprzedawała osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym...
oświadczenie z dnia 16 stycznia 2006r., podał, że podpis nie należy do niego. Jednak w toku przesłuchania świadek wyjaśnił, że również ojciec mógł odbierać olej opałowy. Organ...

I SA/Bd 39/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-11

opałowych, a olej był magazynowany tylko w zbiornikach znajdujących się na ul. [...] w R. Nadto, analiza osiągniętych przez podatnika przychodów oraz poniesionych kosztów w 2005...
, nie jest możliwe przyjęcie, że sprzedaż oleju opałowego nastąpiła na cele grzewcze. Obowiązek uzyskania przez sprzedawcę (wprowadzającego olej opałowy do obrotu) od nabywcy danych...

I SA/Bd 235/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-18

jest równoznaczny z brakiem możliwości uznania, ze olej został zużyty zgodnie z przeznaczeniem, co jest równoznaczne z użyciem w innym celu niż opałowy. Organ podkreślił...
oświadczeń o jego przeznaczeniu. Kierowcy potwierdzili, że dowożąc olej opałowy mieli świadomość, iż odbierają oświadczenia z danymi osób, które oleju nie kupiły, bądź...

I SA/Bd 114/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-19

przeniesienie odpowiedzialności z tytułu zużycia na inne cele niż opałowe, na osobę nabywającą olej opałowy, a zatem na kupującego. Spółka podniosła, że wbrew opinii organu...
w oświadczeniu adres faktycznie dostarczano olej opałowy, bądź czy osoba zamieszkującą pod tym adresem nabyła ww. towar; nadto poprzez błędne przyjęcie, iż w przypadku...

I SA/Bd 696/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-03

gospodarczej, dokonywaną przez spółkę bezpośrednio z cystern samochodowych wyposażonych w odmierzacze, gdzie olej opałowy był dowożony pod adres wskazany przez klienta...
i gotówką., Ponadto kierowcy cystern samochodowych, rozwożący olej opałowy indywidualnym odbiorcom zeznali, że zostali poinstruowani jedynie o konieczności przyjęcia oświadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   73