Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 152/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-21

jest piec zasilany węglem lub miałem węglowym. Podał również, że piece na olej opałowy są zamontowane i wykorzystywane w Gorzelni Rolniczej prowadzonej przez skarżącego...
[..] lutego 2008 r. skarżący wyjaśnił, że olej opałowy zużywał do celów: suszarnianych (suszarnia zboża), opałowych (piec stosowany do celów technologicznych i ogrzewania domu...

II SA/Bk 720/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-15

. przy ul. S. [...] (na działce nr geod. [...]), stanowiącym własność M. O. pieca c.o. na olej opałowy i zbiornika na olej opałowy o pojemności [...] dm³., U podstaw...
o montażu w suterenie budynku mieszkalnego w S. przy ul. S. [...] pieca na olej opałowy, przeprowadził w dniu [...] maja 2006r. kontrolę, a następnie wszczął...

I SA/Bk 395/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-07-19

inne niż opałowe. Na zasadzie § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r., podatnik sprzedający olej opałowy jest natomiast obowiązany w przypadku...
nabywające olej opałowy nie mają mocy prawnej i nie stanowią podstawy do uznania ich za ważne. Niezbędne, zatem dla uznania, iż dokonana sprzedaż towaru podlega zwolnieniu...

I SA/Bk 495/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-11-16

ale całkowicie zaprzeczały, że dokonały zakupu oleju opałowego na stacji paliw w S. - 41 przypadków,, - przyznały, iż nabywały olej opałowy, jednak jedno lub więcej oświadczeń...
urządzeń do spalania oleju opałowego. Osoby dowożące olej opałowy do miejsca zamieszkania nabywców,, nie dochowały należytej staranności przy sprzedaży oleju opałowego...

I SA/Bk 590/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-01-30

, które:, - posiadały piece olejowe ale całkowicie zaprzeczały, że dokonały zakupu oleju opałowego na stacji paliw w [...] - 41 przypadków,, - przyznały, iż nabywały olej opałowy...
osobom fizycznym nieposiadającym urządzeń do spalania oleju opałowego. Osoby dowożące olej opałowy do miejsca zamieszkania nabywców, nie dochowały należytej staranności...

I SA/Bk 410/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-06

za poszczególne miesiące: luty - grudzień 2002 r., wynosi [...] zł., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy stwierdził, iż olej opałowy jest wyrobem akcyzowym wymienionym...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.269 ze zm.) podatnik sprzedający olej opałowy jest obowiązany...

I SA/Bk 594/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-26

podniósł, że w okresie objętym postępowaniem zbiorniki magazynujące olej opałowy podłączone do odmierzaczy paliw na stacjach paliw, gdzie wystawiane były dokumenty PZ tj. w K...
ze względu na przeznaczenie tego wyrobu do celów grzewczych. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, jeżeli podatnik ma wolę przechowywać olej opałowy w zbiorniku podłączonym...

I SA/Bk 684/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-04-24

wykazała, że olej opałowy zakupywany przez Skarżącego do celów opałowych w części nie został zużyty zgodnie z przeznaczeniem. W ocenie organu, zgromadzony materiał dowodowy...
organów, które wykazywały, że olej opałowy zakupywany przez Skarżącego do celów opałowych w części nie został zużyty zgodnie z przeznaczeniem. Oceniając ponownie sprawę WSA...

I SA/Bk 688/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-12

postępowaniem zbiorniki magazynujące olej opałowy podłączone do odmierzaczy paliw na stacjach paliw, gdzie wystawiane były dokumenty PZ były tej samej pojemności tj...
z ustawą o podatku akcyzowym, jeżeli podatnik ma wolę przechowywać olej opałowy w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw musi liczyć się z konsekwencjami tego czynu...

I SA/Bk 121/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-04-21

. Na zasadzie § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 2002 r., podatnik sprzedający olej opałowy jest natomiast obowiązany w przypadku tej sprzedaży osobom fizycznym...
wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie. Zgodnie z przepisami, cyt. rozporządzenia sprzedający olej opałowy jest obowiązany uzyskać od nabywcy oleju...
1   Następne >   +2   +5   +10   25