Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 495/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-05

, pod wymienionymi adresami, gdzie miało dojść do dostawy oleju opałowego, zamieszkiwały inne osoby, które nie posiadały urządzeń na olej opałowy., Do akt sprawy załączono...
i polecali im wypisywanie oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze na fikcyjnych klientów indywidualnych, w sytuacji, gdy faktycznie olej opałowy...

III SA/Łd 494/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-05

, w sytuacji, gdy faktycznie olej opałowy był sprzedany do wykorzystania jako olej napędowy., W dniu 27 lutego 2006 r. na Komendzie Miejskiej w Ł. do protokołu przesłuchania...
nie można potwierdzić, sprzedający olej opałowy traci prawo do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego. W takim przypadku należy uznać, że olej opałowy...

III SA/Łd 244/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-06

faktur VAT olej opałowy w ilości 229.339 dm3. Hurtownia Alkoholi A. we wskazanym okresie nabyła olej opałowy od B. Sp. z o.o. według 17 faktur VAT zakupu...
, że zakupiony olej opałowy zużyty został do opalania w kotle grzewczym typu P-2. Organ pierwszej instancji stwierdził, że skarżący wykazywał zużycie oleju opałowego w ilości...

III SA/Łd 157/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-28

zeznające w charakterze świadków albo zaprzeczały, że nabywały olej opałowy, albo potwierdzały takie zakupy, jednak w mniejszych ilościach, niż wynika to z treści oświadczeń...
, jego działania w zakresie określenia zamiaru celu na jaki chce nabyć olej opałowy oraz prawidłowego wypełnienia wszystkich elementów oświadczenia o przeznaczeniu nabywanego oleju...

III SA/Łd 493/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-05

, które nie posiadały urządzeń na olej opałowy., Do akt sprawy załączono również materiał dowodowy zgromadzony przez Prokuraturę Okręgową w P. w postępowaniu karnym, sygn...
klientów indywidualnych, w sytuacji, gdy faktycznie olej opałowy był sprzedany do wykorzystania jako olej napędowy. Fakt fałszowania oświadczeń potwierdzili przesłuchani...

III SA/Łd 302/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-28

i melasą. W toku podjętych czynności ustalono, że w kontrolowanym okresie J.J. nabył od Hurtowni Alkoholi Ax. M.J. w B. olej opałowy w ilości 429.085 dm3. Z protokołu...
z czynności sprawdzenia prawidłowości i rzetelności dokumentów Hurtowni Alkoholi Ax. z dnia 22 września 2009 r., wynika, że podmiot ten w ww. okresie nabył olej opałowy...

III SA/Łd 408/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-07-13

o podatku akcyzowym, w stosunku do Strony jest niewłaściwe, mimo iż nie udowodniono, aby Strona zużyła olej opałowy na cele niezgodne z przeznaczeniem lub dokonała sprzedaży...
akcentu warunku materialno-prawnego na formalno-dowodowy, nawet w sytuacji potwierdzenia, iż zakupiony przez nabywców olej opałowy został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem...

III SA/Łd 1091/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

, że stawka akcyzy na olej opałowy sprzedawany przez podatnika została ustalona w ustawie o podatku akcyzowym w art. 65 ust. 1 i wynosi 233 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu...
. Jest to stawka maksymalna, gdzie dodatkowo Minister Finansów skorzystał z prawa do jej obniżenia i ustalił stawkę akcyzy na olej opałowy w kwocie 232 zł za 1000 litrów...

III SA/Łd 101/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-24

, gdy określonych wymogów nie będzie spełniał olej opałowy lub napędowy (np. co do jakości, zabarwienia etc.), a nie jego sprzedawca, który naruszył przepisy rozporządzenia Ministra...
. a załącznika nr l do rozporządzenia (olej opałowy, przeznaczony na cele opałowe) jest obowiązany, w przypadku tej sprzedaży: osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym...

III SA/Łd 161/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-15

na olej opałowy sprzedawany przez podatnika została ustalona w ustawie o podatku akcyzowym w art. 65 ust. 1 i wynosi 233 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu. Jest to stawka...
maksymalna, gdzie dodatkowo Minister Finansów skorzystał z prawa do jej obniżenia i ustalił stawkę akcyzy na olej opałowy w kwocie 232 zł za 1000 litrów. U.p.a. przewiduje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100