Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

II SA 2491/99 - Wyrok NSA z 2000-03-14

bazujących na węglu i koksie, zastosowaniu ekologicznych systemów ogrzewania, tj. bazujących na gazie naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii geotermalnej...
przez eliminację bazujących na węglu i koksie instalacji grzewczych, zastosowaniu ekologicznych - tzn. bazujących na gazie naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii...