Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 5311/98 - Wyrok NSA z 1999-07-13

dla oleju opałowego lekkiego. Olej ten zaklasyfikowany został przez Urząd Celny do pozycji określonej kodem PCN 271000679, co było podstawą wymiaru i poboru należności...
olej mimo, że z punktu widzenia normy przemysłowej DIN 51603/1 jest olejem opałowym lekkim, to jednak na podstawie wyników analizy chemicznej winien być zakwalifikowany...

III SA 2845/01 - Wyrok NSA z 2003-07-30

organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne sprzedające lub zużywające wyroby o których mowa w par. 3 /oleje opałowe/ dla celów innych niż opałowe...
roku, decyzję określającą podatek akcyzowy z tytułu sprzedaży oleju opałowego przy użyciu dystrybutorów do sprzedaży paliw silnikowych w firmie 'E.' Bolesława Jerzego K. w S...

III SA 3032/02 - Wyrok NSA z 2003-12-03

, że podatnikami tego podatku są również osoby prawne sprzedające lub zużywające między innymi olej opałowy dla innych celów niż opałowe /ust. 1 par. 5 rozporządzenia...
przeprowadzona w PKN 'O.' S.A. Oddział w K. wykazała, iż podatnik w 2000 r. dokonywał sprzedaży oleju opałowego przy użyciu dystrybutorów na składostacjach na cele inne niż opałowe...

IV SA 2978/01 - Wyrok NSA z 2003-08-01

Sama instalacja centralnego ogrzewania w tym kocioł c.o., i zbiornik na olej opałowy, mogą być zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
ogrzewania, zbiornik na olej opałowy i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania, która zastąpiła wcześniej rozebrane w budynku...

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

towaru, ustalając, iż przedmiotem importu był olej o parametrach fizyko-chemicznych oleju napędowego, a nie olej opałowy, jak to wynikało z dokumentów przedłożonych do odprawy...
, że przedmiotem importu był olej opałowy, a nie olej napędowy. Olej opałowy nie jest zaś towarem akcyzowym wymieniony w załączniku nr 6 do ustawy o VAT., Odpowiadając na skargi...

III SA 1381/01 - Wyrok NSA z 2002-12-20

tego oleju w styczniu i lutym 2000 r. nie wykazując tej sprzedaży w deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-2., Olej napędowy II z dniem 1 stycznia 2000 r. został opodatkowany...
nafty i oleju opałowego, a nie oleju napędowego., W skardze na powyższą decyzję pełnomocnik 'B.-O.' Jerzy N., Zbigniew J., Stanisław K. Spółka Jawna z siedzibą w C. wniósł...

IV SA 2702/00 - Wyrok NSA z 2002-11-13

zakładowej. Decyzja ta wymienia dwa kotły parowe opalane olejem opałowym, określając w załączniku nr 1 emisję maksymalną i emisję roczną dla całego obiektu elektrociepłowni...

II SA 2349/99 - Wyrok NSA z 2000-03-14

naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii geotermalnej systemów ogrzewania oraz modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczej., Według Programu modernizacja...
gazowego, elektrycznego, czy przez spalanie oleju opałowego/, jak i modernizację systemu grzewczego wraz z dostawą energii cieplnej dla dwóch szkół...

II SA 2491/99 - Wyrok NSA z 2000-03-14

bazujących na węglu i koksie, zastosowaniu ekologicznych systemów ogrzewania, tj. bazujących na gazie naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii geotermalnej...
przez eliminację bazujących na węglu i koksie instalacji grzewczych, zastosowaniu ekologicznych - tzn. bazujących na gazie naturalnym, oleju opałowym, energii elektrycznej i energii...