Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X
  • Skarżony

SA/Sz 2073/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-28

w miesiącu sierpniu 1998 r. zakupił w Centrali Produktów Naftowych CPN SA 3.744 kg oleju opałowego na podstawie faktury VAT., Zakupiony olej opałowy podatnik zużył...
akcyzowym po stronie osoby prawnej, która olej opałowy zużyła na inne cele - z mocy powołanych na wstępie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia...

SA/Sz 2072/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-28

olej opałowy Spółka zużyła nie na cele opałowe, lecz jako paliwo do kombajnów i ciągników rolniczych., Zużycie oleju opałowego na inne cele niż opałowe powoduje...
powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie osoby prawnej, która olej opałowy zużyła na inne cele - z mocy powołanych na wstępie przepisów rozporządzenia...