Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony

I SA/Po 4624/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-09-25

lub zużywające olej opałowy dla celów innych niż opałowe tj. do tankowania samochodów, ciągników, maszyn rolniczych /sieczkami samobieżnych, kombajnu, koparki...
w niniejszej sprawie podatnikami podatku akcyzowego są również m.in. osoby prawne sprzedające lub zużywające m.in. oleje opałowe dla celów innych niż opałowe. W świetle...

I SA/Po 3/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-22

./ - podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne sprzedające lub zużywające olej opałowy...
rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów., Zdaniem izby, bezprzedmiotowe jest również to, czy sprzedający spółdzielni olej opałowy /tj. 'P.' i 'M-B.'/ zapłacili za towar...

I SA/Po 591/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-08-10

zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z JDA SAD (...) firma 'P.' była odbiorcą sprowadzonego w dniu 29 października 1998r. oraz 2 grudnia 1998r. oleju opałowego. Towar...
odpowiedzialność majątkową' za pokrycie długu celnego związanego ze sprowadzeniem przez 'P.' oleju opałowego winna ponieść wspomniana Agencja Celna 'O.'., W niniejszej...